آخرین مطالب
بمب اتمی
بمب اتمی

بمب اتمی (یکی از بزرگترین دروغ های قدرت های جهانی) – قسمت 7

بمب اتمی (یکی از بزرگترین دروغ های قدرت های جهانی) – قسمت 7

از جمله سوالاتی که همواره در ذهن ما هست ، این است که اگر قدرت های جهانی دارای بمب اتمی اند پس چرا هرگز از آن استفاده نمی کنند و چرا قدرت تخریب گری بمب های اتمی های خود را به نمایش در نمی آورند؟
چرا آمریکا در جنگ با ویتنام نتوانست حتی از یک بمب اتمی استفاده کند؟
چرا روسیه در جنگ با اوکراین  هر روز اوکراینی ها را تهدید میکند و میگوید دیر یا زود از گزینه بمب اتمی استفاده خواهیم کرد ، ولی چرا هرگز این تهدید ها چیزی فراتر از حرف نبوده  و هیچ بمب اتمی درکار نبوده و نیست؟  همه این ها سوالاتی هست که مهندس سلیمی گرامی  با ارسال نوشته ها و مطالبش پاسخ میدهد…

مشخصات مقاله:
ارسال شده از طرف : مهندس سلیمی (نویسنده)
به : مدیریت زمین تخت پارسی (منتشر کننده)


بمب اتمی


داشتن عقل و فهمیدن واقعا چیزهای دردناکی هستند.

 

برای بیشتر مردم دانستن و فهمیدن به معنای زندگی سخت تر و مشکل تر است و ترجیح می دهند در نادانی و  بی خبری به سر برند و بی تفاوت باشند.

 

اظهار نظرهای متضاد  سیاستمداران در باره برجام وسلاح هسته ای نشان از فریبکاری بزرگی در این موضوع می باشد. و نشان می دهد که  تمام نشستها و جلسات سیاسی در باره برجام برای مخفی کردن یک حقیقت از ملتها می باشد.

 

عجیب است که کارشناسان و تحلیلگران سیاسی نمی توانند  از این صحبتها به دروغها و فریبکاریها و تضادها پی ببرند و به حقیقت برسند.

 

متاسفانه خیلی از کارشناسان و تحلیلگران سیاسی به جای مخ با مخچه فکر می کنند

و میدان تفکر محدودی دارند و افکارشان شدیدا” بوی کهنگی می دهد و نمی توانند رخداد ها و وقایع را درست تفسیر کنند و همچون طوطی صحبتهای تکراری می کنند و پیش بینی های انها همیشه غلط از اب در می اید.

 

تفسیر سیاسی زمانی درست است که بر اساس دانسته های واقعی و حقیقی بیان شود نه بر اساس افکار کهنه و موروثی و باورهای غلط.

 

این کارشناسان و تحلیلگران سیاسی که در مصاحبه ها خیلی طاقچه بالا میگذارند، به گونه ای صحبت می کنند که گویا متخصص سلاحهای هسته ای هستند و خودشان چندین ازمایش هسته ای انجام داده اند و یا از نزدیک این ازمایشات به اصطلاح هسته ای را دیده اند.

 

در صورتی که همه انها فقط وفقط با باور موضوع سلاح هسته ای را پذیرفته اند نه با دلیل و منطق و مشاهده.

 

و گاه این شائبه ایجاد می شود که بعضی از انها جیره خواران و مزدورانی هستند که وظیفه دارند دروغ سلاح هسته ای را به ملتها القا کنند و در باور انها قرار دهند تا همیشه در ترس به سر برند تا راحت تر به بردگی گرفته شوند.

 

و هیچکدام از انها برای اثبات وجود سلاح هسته ای هیچ سند و مدرکی جز استناد به بمبارانهای هیروشیما و ناکازاکی ندارند. و نمی توانند و یا نمی خواهند به این موضوع فکر کنند که چرا این انفجارها فقط در دوشهر گمنام ژاپن رخ داده است که در ان موقع اکثر  خانه های این دوشهر از چوب و پلاستیک و مواد پلیمری بوده اند که به راحتی اتش می گیرند و با یک بمباران معمولی  هم میشد این دو شهر را از بین برد.

 

اگر این کارشناسان عقل و خرد را جانشین تعصبات کورکورانه کنند  و به حاکمیت عقل تن دهند میتوان با  بحث و گفتگوی منطقی و به دور

از تعصب و لجبازی، افکار و اندیشه های گوناگون را با هم برخورد داد تا از برخورد پرتوهای این  افکار و اندیشه های گوناگون جوهر حقیقت را اشکار کرد.

 

ان وقت می توان تفسیرهای درست و منطقی و پیش بینی های درست تر ارائه داد.

 

و الا تا این افکار در پستوی مغز تحلیلگران سیاسی باشد همواره همین حرفهای تکراری بی ارزش را خواهند زد و در بر همان پاشنه خواهد چرخید.  داشتن عقل و فهمیدن واقعا چیزهای دردناکی هستند.

 

برای بیشتر مردم دانستن و فهمیدن به معنای زندگی سخت تر و مشکل تر است و ترجیح می دهند در نادانی و  بی خبری به سر برند و بی تفاوت باشند.

 

اظهار نظرهای متضاد  سیاستمداران در باره برجام وسلاح هسته ای نشان از فریبکاری بزرگی در این موضوع می باشد. و نشان می دهد که  تمام نشستها و جلسات سیاسی در باره برجام برای مخفی کردن یک حقیقت از ملتها می باشد.

 

عجیب است که کارشناسان و تحلیلگران سیاسی نمی توانند  از این صحبتها به دروغها و فریبکاریها و تضادها پی ببرند و به حقیقت برسند.

 

متاسفانه خیلی از کارشناسان و تحلیلگران سیاسی به جای مخ با مخچه فکر می کنند

و میدان تفکر محدودی دارند و افکارشان شدیدا” بوی کهنگی می دهد و نمی توانند رخداد ها و وقایع را درست تفسیر کنند و همچون طوطی صحبتهای تکراری می کنند و پیش بینی های انها همیشه غلط از اب در می اید.

 

تفسیر سیاسی زمانی درست است که بر اساس دانسته های واقعی و حقیقی بیان شود نه بر اساس افکار کهنه و موروثی و باورهای غلط.

 

این کارشناسان و تحلیلگران سیاسی که در مصاحبه ها خیلی طاقچه بالا میگذارند، به گونه ای صحبت می کنند که گویا متخصص سلاحهای هسته ای هستند و خودشان چندین ازمایش هسته ای انجام داده اند و یا از نزدیک این ازمایشات به اصطلاح هسته ای را دیده اند.

 

در صورتی که همه انها فقط وفقط با باور موضوع سلاح هسته ای را پذیرفته اند نه با دلیل و منطق و مشاهده.

 

و گاه این شائبه ایجاد می شود که بعضی از انها جیره خواران و مزدورانی هستند که وظیفه دارند دروغ سلاح هسته ای را به ملتها القا کنند و در باور انها قرار دهند تا همیشه در ترس به سر برند تا راحت تر به بردگی گرفته شوند.

 

 

و هیچکدام از انها برای اثبات وجود سلاح هسته ای هیچ سند و مدرکی جز استناد به بمبارانهای هیروشیما و ناکازاکی ندارند. و نمی توانند و یا نمی خواهند به این موضوع فکر کنند که چرا این انفجارها فقط در دوشهر گمنام ژاپن رخ داده است که در ان موقع اکثر  خانه های این دوشهر از چوب و پلاستیک و مواد پلیمری بوده اند که به راحتی اتش می گیرند و با یک بمباران معمولی  هم میشد این دو شهر را از بین برد.

 

اگر این کارشناسان عقل و خرد را جانشین تعصبات کورکورانه کنند  و به حاکمیت عقل تن دهند میتوان با  بحث و گفتگوی منطقی و به دور

از تعصب و لجبازی، افکار و اندیشه های گوناگون را با هم برخورد داد تا از برخورد پرتوهای این  افکار و اندیشه های گوناگون جوهر حقیقت را اشکار کرد.

 

ان وقت می توان تفسیرهای درست و منطقی و پیش بینی های درست تر ارائه داد.

 

و الا تا این افکار در پستوی مغز تحلیلگران سیاسی باشد همواره همین حرفهای تکراری بی ارزش را خواهند زد و در بر همان پاشنه خواهد چرخید.

 

 

سرنوشت همین است که با برجام ما را بازی دهند و دست بیندازند.

 

انتظار دیگری از موضوع برجام نباید داشت.

 

حتی هنوز خیلی ها روی معنی برجام فکر نکرده اند که ” برنامه جامع اقدام مشترک ” واقعا چیست؟

 

از ملتها که کاری برنمیاد که بخوان اقدام مشترکی کنند بلکه این دولتها هستند که باید یک اقدام مشترک انجام دهند.

 

این اقدام مشترک چیست؟؟؟؟؟؟؟

 

دولتها قرار است که به صورت هماهنگ چه بلایی بر سر ملتها بیاورند.؟؟؟؟

 

ایا برنامه این است که ملتها را به جان هم بیندازند.؟؟؟

 

ایا جنگ و قحطی بزرگی در کل دنیا قرار است رخ دهد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

 

جنگ اوکراین یکی از مسخره ترین و مزخرفترین جنگهای 80 سال اخیر است.

 

از یک طرف روسیه را دومین ابرقدرت جهان وصاحب یکی از بزرگترین زرادخانه های  سلاحهای متعارف و هسته ای معرفی کردند و از طرف دیگر روسیه در گرداب جنگ اوکراین گیر افتاده است و برای تهیه سلاح و مهمات جنگی محتاج کشورهای ایران و کره شمالی و سوریه است.!!!!!!!!!!!!!!!

 

ایا این به تمسخر گرفتن و توهین به شعور ملتها نیست؟؟؟؟

 

 

ایا این نشان نمی دهد که گلوبالیستها ، ملتها را احمق هایی می دانند که از درک واقعی موضوعات عاجزند و با کمک رسانه هایشان هر دروغ و هر چرندیاتی را در باور انها می ریزند.

 

بعید نیست بعد از مدتی مسکو و سایر شهرهای روسیه بمباران و موشکباران شود و روسیه نتواند هیچ عکس العملی نشان دهد.

 

اگر به تحولات بعد از جنگهای جهانی اول و دوم نگاه کنیم می بینیم که :

 

شوروی ابرقدرتی قلابی و ساختگی توسط گلوبالیستها بود که   هم در ظاهر نقش رقیب اتمی  امریکا را بازی می کرد تا عدم استفاده از سلاح هسته ای در جنگها توجیه شود و بگویند جنگ هسته ای برنده ندارد و دروغ بودن سلاح هسته ای لو نرود و ملتها همچنان در ترس و وحشت از این سلاح خیالی به سر برند  و هم هر موقع می خواستند در دنیا بحران ایجاد کنند به شوروی نقشی ظاهری می دادند اما در عمل توسط گلوبالیستها کنترل و هدایت می شد.

حتی در جنگ جهانی دوم منبع تامین اسلحه و اذوقه شوروی کشور امریکا بود.

 

بعد از مدتی با کودتایی نمایشی و ساختگی توسط وزرای مخالف گورباچف و رییس کا گ ب   این کشور را دچار فروپاشی نمودند و سالها سر ملتها را با ان گرم نمودند.

 

حالا هم با بزرگترین بازمانده شوروی یعنی روسیه بحران دیگری را در جهان ایجاد کرده اند. یعنی جنگ اوکراین و به قول یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران ،جنگ اوکراین حد اقل 10 سال طول خواهد کشید.

 

ایت الله خامنه ای تنها شخصیتی در رهبران جهان بودند که کودتای شوروی را ساختگی دانستند.

 

جنگ اوکراین به حذف پوتین و مدودوف منجر خواهد شد و همچنین یک حقیقت را به خوبی نشان خواهد داد:

 

سلاح هسته ای وجود خارجی ندارد.

 

 

اینکه امریکا مدام می گوید برجام مرده و از دستور کار خارج شده ، تنها یک معنا دارد:

 

امریکا فقط موضوعاتی را در دستور کارقرار می دهد که بتواند با ان موضوعات ملتها را بترساند و به بردگی بگیرد.

 

امریکا 70 سال با پروژه جنگ سرد و 10 سال با موضوع برجام ملتها را داز سلاح دروغین و خیالی هسته ای ترساند.

 

تهدیدات نظامی امریکا دیگر بی اعتبار شده است و در عین حال جنگ اوکراین نشان داد که روسیه ان ابرقدرتی که ادعا می کرد نیست و تمام تهدیدات هسته ای فقط لفاظی های بی اعتبار است و ملتها دیگر اهمیتی به این تهدیدات نمی دهند.

 

وقتی ملتها اهمیتی به تهدیدات هسته ای ندهند ، دیگر پروژه برجام کارایی خود را از دست داده است و دیگر دلیلی ندارد که بازی برجام را ادامه دهد.

 

بنابراین باید پروژه های دیگری را پیاده کنند تا ملتها تحت فشار باشند.

 

مثل بیماری کرونا، اتش زدن جنگلها و مراتع ، رواج قحطی و کمبود مواد غذایی ، بحران اب ،ایجاد بحران سوخت در کشورهای جهان ، ایجاد جنگ اوکراین و تلاش برای گسترش ان به کشورهای دیگر ، بی اعتبار کردن رسانه ها و…………..

 

چراغ هدایت جامعه ، باورهاست و تا دروغها در باورهاست همچنان سایه جنگ و قحطی و تروریسم بر سر جهانیان خواهد بود.

 

 

برای خیلی از رسانه ها پیام فرستاده ام  که پیامی از بنده را برای سرداران تنگسیری و علایی بفرستند.

 

اگه امکان داره این مسئله را  پررنگ کنید .

 

 

دنیا توسط سازمانهای نظامی که همان دولتهای پنهان هستند اداره میشه و همه این دولتها پنهان با هم همدستند. تا دست این دولتهای پنهان در رواج دروغهایی مثل سلاح هسته ای رو نشه اوضاع تغییر نمی کنه.

 

جنگ اوکراین و ضعف و استیصال روسیه به خوبی نشان می دهد که سلاح هسته ای وجود خارجی ندارد و یک تفنگ خالیست .

 

سلاح هسته ای فقط در داستانهای علمی – تخیلی وجود دارد.

 

 

 

https://ahvalnews.ir/1401/10/20/%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%85%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%85-%db%8c%da%a9-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%a8/

 

 

رسانه ها نوشته اند که برادر رییس صدا و سیما فرار کرده و به امریکا پناهنده شده.

 

در صورتی که واقعیت این است که  برادر رییس صدا و سیما در امریکا پناهنده نیست بلکه به عنوان گروگان در انجا نگاه داشته می شود تا صدا و سیما یه وقت خطوط قرمز را زیر پا نگذاره و مطابق سیاستها و دستورالعملهای دیکته شده عمل کنه.

 

 

اگر رسانه ها سماجتی که برای موضوع پناهندگی برادر اقای جبلی به خرج دادند را در مورد موضوع برجام هم داشته باشند و کمی از وجهه همت خودشان را بر روی موضوع برجام و حقیقت مخفی شده در ان می گذاشتند ، کشور ما به این روز سیاه نمی افتاد که قربانی بازی کثیف برجام شود و از همه نظر به سمت فروپاشی و سقوط برویم.

 

 

مبارزه با این مافیای شبه علم که از سوی سازمانهای سیا و ناسا پشتیبانی می شوند کاربسیار سخت و طاقت فرساییست.

 

واقعا هیچکدام از دانشمندان به اصطلاح هسته ای و یا فارغ التحصیلان این رشته قادر به پاسخ دادن به سوالات نیستند و برای اثبات وجود سلاح هسته ای جز استناد به هیروشیما و ناکازاکی هیچ مدرک و سند دیگری ندارند.

 

یکبار یک دکترای فیزیک هسته ای با بنده تماس گرفت و گفت که در باره راست یا دروغ بودن موضوع انرژی هسته ای و بمب اتمی باید یک متخصص هسته ای نظر بدهد نه شما. و گفتند که بنده در این زمینه چه تخصص دارم که اظهار نظر می کنم.

 

پاسخ دادم که چطور انتظار دارید که که یک دانشمند به اصطلاح هسته ای و یا در سطحی پایینتر فارغ التحصیلان هسته ای این موضوع که بمب اتم دروغ است را قبول کند. این فرد سالها درس خوانده و درست یا غلط این موضوع را پذیرفته و منافع و معیشت زندگیش با این مسائل گره خورده و اگر معلوم شود که این موضوع دروغ است ان فرد بدبخت خواهد شد. پس به نفعش است که با دروغگویان این قضایا همسو باشد تا از نان خوردن نیفتد.

 

مثل اینکه شما بروید پیش یک دعا نویس و فالگیر و از وی بخواهید که در مورد دروغ بودن دعانویسی و فالگیری صحبت کند و در نهایت قبول کند که دعا نویسی و فالگیری خرافات است.اگر عده ای ساده لوح دعانویسان را باور نکنند این دعانویسان و فالگیران از نان خوردن می افتند . پس سعی میکنند بیشتر در باور این اراجیف و موهومات تلاش کنند.بنده فقط دلایلی اورده ام که نشان می دهد بمب اتمی یک فریبکاری و خالی بندیست.

و بیان این موضوع نیازی به تخصص ندارد.وقتی موضوعی دروغ باشد مطرح نمودن کلمه تخصص در مورد ان کاملا” بی معناست.

و اگر این صحبت بنده را خودستایی ندانید بر روی تمام مباحث شیمی ، فیزیک و ریاضیات تسلط کامل دارم و با فکر و منطق موضوع دروغ بودن سلاح اتمی را مطرح نموده ام.صحبت از عدم تخصص بنده در مورد این موضوع بی معناست.

 

کلمه تخصص در مورد طراحی ، ساخت و یک سری عملیاتها کاربرد دارد.برای ایرادگیری از یک موضوع نیازی به تخصص نیست. فقط باید تضادها و دروغها را رو کرد.مثل اینکه بنده دستگاهی را به شما معرفی کنم و مدعی شوم که چندین قابلیت خاص دارد و شما بعد از رویت دستگاه این قابلیتها را مشاهده نکنید وبنده را متهم به فریبکاری و دروغگویی نمایید و بنده هم به جای اثبات ادعاهایم بدون فکر و با عصبانیت به شما بگویم که شما چه تخصصی دارید؟

البته بنده هرگز از مبارزه ام نا امید نیستم حتی اگر رسانه ها همکاری نکنند.

 

مطمئن هستم که یک روز این کاخ دروغین فرو خواهد ریخت.

به قول سعدی:

 

گرچه شب مشتاقان تاریک بود اما

 

نومید نباید شد از روشنی بامی

 

سعدی به لب دریا دُردانه کجا یابی

 

در کام نهنگان رو گر می طلبی کامی

 

 

در اینده ای نزدیک ، شهرهای مهم روسیه از جمله مسکو  توسط موشک و هواپیما مورد حمله قرار خواهد گرفت و روسیه هم نمی تواند هیچ عکس العملی نشان د هد و تلافی کند.

 

فقط یک مشکل حل نخواهد شد و ان هم اینکه با بمباران شهرهای روسیه و ناتوانی روسیه در مقابل حمله به شهرهایش، باز هم رسانه ها سلاح هسته ای را باور خواهند داشت و باز هم به انتشار اخبار بیهوده در مورد سلاح هسته ای و موضوع برجام ادامه خواهند داد.

 

 

همیشه در رسانه ها گفته میشد که روسیه دومین ابرقدرت جهان و دومین صادر کننده اسلحه در جهان می باشد.

 

اما حالا می بینیم که روسیه برای تامین اسلحه محتاج کشورهای جهان سومی ایران ، کره شمالی و …. است .َ

 

ایا رسانه ها ملتها را به تمسخر نگرفته اند.

 

ایا این توهین به شعور ملتها نبوده است.

 

ایا وقت ان نرسیده است که رسانه ها عقل و خرد را جایگزین تعصبات و باورهای کهنه و خاک گرفته کنند.همیشه در رسانه ها گفته میشد که روسیه دومین ابرقدرت جهان و دومین صادر کننده اسلحه در جهان می باشد.

 

اما حالا می بینیم که روسیه برای تامین اسلحه محتاج کشورهای جهان سومی ایران ، کره شمالی و …. است .َ

 

ایا رسانه ها ملتها را به تمسخر نگرفته اند.

 

ایا این توهین به شعور ملتها نبوده است.

 

ایا وقت ان نرسیده است که رسانه ها عقل و خرد را جایگزین تعصبات و باورهای کهنه و خاک گرفته کنند.

 

 

https://avayerodkof.ir/fa/news/33511/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%B4%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%88-%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

 

 

مطلب زیر را برای رسانه ها فرستادم

 

 

 

 

 

وزیر دفاع المان گفته است تهدیدات هسته ای روسیه فقط تبلیغات ست و از این تهدیدات نمی ترسد.

 

وزیر دفاع المان با زبان غیر مستقیم می گوید که سلاح هسته ای فقط  یک خالی بندیست و چنین سلاحی وجود خارجی ندارد . و ترسی از این تهدیدات هسته ای ندارد. چون هیچگاه چیزی به عنوان حمله هسته ای رخ نخواهد داد.

 

و همچنین با زبانی دیگر می گوید که غربیها کنترل کننده و هدایتگر جنگ هستند. این وزیر می گوید که تانک ها را در اواسط فروردین به اوکراین تحویل می دهد. یعنی زمان بندی جنگ در اختیار انهاست.

و به گونه ای صحبت می کند که انگار دارد یک بازی استراتژیک کامپیوتری را اجرا می کند.

 

در واقع سلاح هسته ای فقط برای ترساندن ملتها ( برده ها)  مطرح می شود تا انها را بترسانند و کنترل کنند.

 

یادم هست که بعد از حمله 11 سپتامبر صدا  و سیما  مستندی ساخت و در ان کلی دلیل ارائه داد که این حملات ساختگی و کنترل شده بوده است و تنها رسانه ای در جهان بود که این اقدام را انجام داد.

 

شما می توانید مستندی بسازید و کلی دلیل و سند ارائه دهید که سلاح هسته ای یک خالی بندیست و فقط در داستانهای تخیلی وجود دارد.

 

افشای این دروغ بحران را به سمت کشورهای گلوبالیستی غربی خواهد برد و اگه خدا بخواد درگیر جنگ اوکراین نخواهیم شد.

 

روسیه به دنبال درگیر کردن ایران در این جنگ است و اگر درگیر شویم تمام صنایع نابود می شود و ایران سرنوشتی مشابه اوکراین پیدا می کند.و متاسفانه هیچ جایی هم وجود ندارد که به انجا پناه ببریم.

 

حتی سردار عزیز و شجاع کشورمان جناب اقای علایی هم فرمودند که روسیه می خواهد پای ایران را به جنگ اوکراین بکشد.

 

قبل از اینکه دیر شود و یا به معنای واقعی دیرتر شود برای افشای دروغ بودن سلاح هسته ای اقدام کنید.

 

سلاح هسته ای در واقع همان آقا گرگه دوران کودکی ماست.

 

شما می توانید با مصاحبه با سیاستمداران و نظامیان شجاع کشورمان و به چالش کشیدن موضوع سلاح هسته ای زمینه افشای این دروغ بزرگ را فراهم کنید.

 

افرادی همچون سرلشکر محسن رضایی ، سرلشکر باقری ، سردار علایی، سردار تنگسیری، سردار فدوی، اقای علی مطهری ، دکتر حسن عباسی و…. اگر مجاب شوند این توان را د ارند که با افشای این دروغ دنیا را وارد فضای جدیدی کنند و بتوان به سمت عدالت و دنیای بدون جنگ رفت.

 

متاسفانه خیلی از رسانه ها بی میل یا ناتوان در روبرو شدن با حقیقتند و اسیر افکار و باورهای متعصبانه و موروثی و خاک گرفته خود هستند و گاه چنان در وجود خود زندانی می شوند که فرصت و مجال هیچ فکر و اندیشه جدیدی را پیدا نمی کنند.

 

شما این فرصت را دارید که یک رسانه اینفلوئنسر باشید و با تلاش برای افشای دروغ سلاح هسته ای صاحب تاریخ شوید.

 

بی تفاوت نباشید.

 

اگر غافل باشید خیلی زود دیر میشه و دیگه نمیشه کاری کرد.

 

و حالا به سمت خورشید حقیقت بروید.

 

و فروغ  دامنگستر خورشید…….

 

والشمس و ضحی ها

 

 

راه خاتمه جنگ اوکراین ، افشای دروغ بودن سلاح هسته ایست.

 

راه دیگری وجود ندارد.

 

مصاحبه با نظامیان و سیاستمداران کشورمان و به چالش کشیدن قدرت روسیه و سلاح هسته ای می تواند منجر به توقف جنگ اوکراین شود.

 

 

بازنده جنگ اوکراین فقط ملتها هستند. ملتهایی که با افکار و باورهای غلط تبدیل به برده شده اند و متاسفانه تبدیل به بردگانی شده اند که زنجیرهای خود را نیز می پرستند.

 

و این همان چیزیست که دولتمردان و سیاستمداران می خواهند.

 

چراغ هدایت جامعه باورهاست و تا دروغهایی همچون بمب اتمی ، هارپ، بمب نوترونی ، سفر به ماه و دروغهایی از این دست در باورها و ترس از این باورها در دلهاست  جهان  همواره در شرایط جنگ ، گرسنگی ،قحطی و تروریسم  خواهد بود.

 

این حرف ترامپ قابل تامل بود که گفت: رسانه ها بزرگترین دشمن ملتها هستند.

 

زیرا رسانه ها نه تنها اطلاعات مفیدی به ملتها ارائه نمی دهند بلکه بیشترین نقش را در باور دادن اراجیف و چرندیاتی مثل سلاح هسته ای داشته اند و باعث سلطه و استیلای سازمانهای نظامی در جهان شدند.  چرندیات و خزعبلاتی که فقط یک شبه علم هستند و به درد داستانهای تخیلی می خورند.

 

 

یکبار مطالبم در باره دروغ بودن سلاح هسته ای را برای یکی از فرماندهان سپاه پاسداران فرستادم.

ایشان مطالب بنده را کاملا تایید کردند و دیدگاه بنده را درست می دانستند.  اما فرمودند به دلایلی و ملاحظاتی نمی توانند ان را در رسانه ها بیان کنند.  چون به دنیا شوک وارد میشه و نظم دنیا به هم میخوره. باید صبر کرد تا در تحولات جهانی ،ابرقدرتها خودشان وادار شوند که به این دروغ اعتراف کنند.

 

 

جنگ اوکراین ابرقدرتها را وادار خواهد کرد که به این حقیقت اعتراف کنند که سلاح هسته ای یک خالی بندی برای ترساندن ملتها و به بردگی گرفتن انها بوده است و مطلقا وجود خارجی ندارد.

 

در ضمن:

 

همیشه در رسانه ها گفته میشد که روسیه دومین ابرقدرت جهان و دومین صادر کننده اسلحه در جهان می باشد.

 

اما حالا می بینیم که روسیه برای تامین اسلحه محتاج کشورهای جهان سومی ایران ، کره شمالی و …. است .َ

 

ایا رسانه ها ملتها را به تمسخر نگرفته اند.؟؟

 

ایا این توهین به شعور ملتها نبوده است.؟؟؟؟؟؟؟

 

ایا وقت ان نرسیده است که افراد , و مخصوصا اصحاب رسانه، عقل و خرد را جایگزین تعصبات و باورهای کهنه و خاک گرفته کنند.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

 

اگر به روانشناسی چهره اعتقاد داشته باشید می بینید که ترس و نگرانی خاصی در چهره مقامات روسی،امریکایی و اروپایی مخصوصا” اقایان سرگئی لاوروف و اولیانوف و همچنین اقایان ماکرون و رابرت مالی و خانم ها آنالنا بربوک و مرکل به خوبی نمایان است. که نشان از داشتن یک نقطه ضعف و ترس و وحشت از لو رفتن یک موضوع مهم می باشد.

 

حتی بایدن در سخنرانیهایش وقتی می خواهد اسم سلاح هسته ای را بیاورد به پته پته می افتد و رنگ به رنگ می شود.

معنی نوشته فوق این است که انها نگران لو رفتن دروغ بودن سلاح هسته ای هستند. لو رفتن این دروغ می تواند به فروپاشی امریکا ، روسیه ، و اتحادیه اروپا منجر شود.

 

معنای خروج از برجام ایران چیزی جز افشای غیر واقعی بودن سلاح دروغین و خیالی اتمی نیست.

 

دلیل کش و قوس امدن جلسات برجام همین است که پایان برجام یعنی افشای دروغ بودن سلاح هسته ای.

 

برای همین است که مذاکرات برجام نباید خاتمه یابد.

 

گره برجام فقط حیثیت و ابروی ابرقدرتهاست.

 

تمام کشورهایی که با دروغ سلاح خیالی بمب اتمی درگیرند و در واقع با کمک این دروغ در بین ملتها رعب و وحشت ایجاد می کنند و بر انها حکومت می کنند از خروج ایران از برجام (یا به معنای واقعی لو دادن دروغین بودن سلاح اتمی توسط ایران)

وحشت دارند.

 

ترامپ در اواخر ریاست جمهوری اش دو حرف بسیار مهم و رمز گشا زد که موضوع اخاذی کشورها از امریکا را تایید می کند:

 

ترامپ اعلام کرد که پذیرش برجام منجر به سقوط اقتصاد امریکا خواهد شد.  اما رسانه ها از روی این حرف ترامپ عبور کردند و ان را پررنگ نکردند تا بیشتر تجزیه و تحلیل شود.

 

و همچنین ترامپ اعلام کرد که دیگر به کشور چین اجازه سوء استفاده و اخاذی هسته ای از امریکا را نمی دهد.( اخاذی هسته ای چه معنایی دارد؟)

 

اگر همین دو جمله مورد بررسی و تحلیل رسانه ها و کارشناسان سیاسی مستقل و آزاد ( نه کارشناسان جیره خوار و محافظه کار) قرار گیرد دست خائنین به بشریت رو می شود و جوهر حقیقت اشکار خواهد شد.اگر همین دو جمله مورد بررسی و تحلیل رسانه ها و کارشناسان سیاسی مستقل و آزاد ( نه کارشناسان جیره خوار و محافظه کار) قرار گیرد دست خائنین به بشریت رو می شود و جوهر حقیقت اشکار خواهد شد.

 

 

مطلب زیر نشان می دهد که تمام انچه در کتابها و رسانه ها در باره پیمانهای ناتو و ورشو به خورد ملتها داده بودند همه فریبکاری و نیرنگ بوده است. و در واقع پیمانهای ورشو و ناتو یک کارگردان و مجری داشته است .و در ظاهر این دو پیمان رقیب هم بوده اند.

 

مگر لهستان عضو پیمان ورشو و همچنین مرکز فرماندهی پیمان ورشو نبود. و همه کشورهای عضو پیمان ورشو با شوروی ( و حالا با بزرگترین بازمانده شوروی یعنی روسیه هم پیمان بودند) پس چرا لهستان در کنار پیمان ناتو ایستاد و با روسیه دشمنی کرد.

چه کسی کنترل لهستان را در دست دارد که لهستان مرکز فرماندهی پیمان ورشو را در کنار پیمان ناتو قرار داد.

این غیر از این نمی تواند باشد که پیمان ورشو یک پیمان ساختگی بوده تا وجود پیمان ناتو توجیه شود.

قطعا در مورد موضوعات زیادی دروغ گفته اند و این دروغها در لباس حقیقت در باور ملتها هستند.

تاریخ نشان خواهد داد که پوتین نیز توسط امریکایی ها کنترل و هدایت می شده است.

پوتین و تیمش در جنگ اوکراین قربانی خواهند شد . به نظر بنده خودکشی خواهند کرد.

 

 

https://www.isna.ir/news/1401120201638/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C

 

 

یک ویژگی اروپایی ها در روابط بین المللی این است که خود را به موش مردگی می زنند و اطلاعات غلط می دهند.

 

مثل همین بحران کاهش صادرات گاز روسیه به اروپا که اروپایی ها وانمود می کردند که زمستان سختی خواهند داشت و سرما اروپا را فلج خواهد کرد.

 

اما عملا اروپا با کمترین بحران این زمستان را پشت سر گذاشت.

. بر عکس ، ایران دچار کمبود گاز بود.

 

اطلاعاتی که از کمبود سلاح در کشورهای اروپایی منتشر می شود مشابه بحران گازیست.

 

اروپایی ها تمام تلاششان این است که ایران درگیر جنگ اوکراین شود.به همین دلیل اطلاعات غلطی از کمبود سلاح می دهند تا ایران شیر شود و حضور فعالانه تری در جنگ اوکراین پیدا کند تا بهانه ای پیدا کنند و با لشکر کشی به سمت کشورهای مجاور ایران کشورمان را بمباران کنند.

 

همان بلایی که در سال 1973 برسر مصر اوردند و کشور مصر را شدیدا بمباران کردند و به یک کشور بسیار عقب مانده تبدیل شدکه هنوز نتوانسته است کمر راست کند.

جالب است در سال 1973 بعد از 3 روز بمباران شدید مصر و نابودی این کشور پادگورنی وزیر خارجه وقت شوروی به سازمان ملل رفت و اعلام کرد که اگر نیروهای متخاصم به مصر ، بمباران مصر را متوقف نکنند تا چند ساعت اینده پایتخت های انها را با موشکهای اتمی هدف قرار خواهد دااد و بعد از تهدید پادگورنی بلافاصله بمباران مصر متوقف شد و نیروهای متخاصم عقب نشینی کردند.

 

اما الان می بینیم که بازمانده شوروی یعنی روسیه برای خودش قادر نیست که چنین تهدیدی نماید و کشورهای غربی به راحتی و بدون نگرانی از تلافی کردن روسیه در حال ارسال اسلحه برای اوکراین هستند و به زودی با ارسال موشکهای دور برد و هواپیماهای بمب افکن تا عمق خاک روسیه را بمباران خواهند کرد و روسیه نمی تواند با تهدید اتمی نیروهای متخاصم را وادار به توقف جنگ و عدم ارسال تسلیحات به اوکراین نماید.

 

به معنای واقعی کاری که پادگورنی در سال 1973 انجام داد یک نمایشنامه بوده و خودشان پادگورنی را به سازمان ملل اوردند تا با تهدید فرانسه و انگلستان جنگ متوقف شود. انگلیس و فرانسه فقط تضعیف مصر را می خواسته اند نه نابودی کامل ان را.

 

یعنی همان موقع هم کنترل شوروی در دست گلوبالیستها بوده است و شوروی در ظاهر نقش رقیب اتمی امریکا را بازی می کرده است تا هر موقع بخواهند عملیاتی را متوقف کند شوروی نقش پیدا کند و به بهانه احتمال جنگ هسته ای عملیات جنگی را متوقف کنند.

 

 

مشکلی که در ارائه راه برای پایان دادن به جنگ اوکراین وجود داره این است که اگر یک خارجی راهی ارائه دهد رسانه های ما ان را پررنگ می کنند و مدام منتشر می کند. اما اگر یک ایرانی راه حلی ارائه دهد با چشم تمسخر به ان نگاه می کنند و بی تفاوت از روی ان می گذرند.

 

راه خاتمه جنگ اوکراین ، افشای دروغ بودن سلاح هسته ایست.

 

راه دیگری وجود ندارد.

 

مصاحبه با نظامیان و سیاستمداران کشورمان و به چالش کشیدن قدرت روسیه و سلاح هسته ای می تواند منجر به توقف جنگ اوکراین شود.

 

 

جنگ اوکراین یک جنگ کاملا کنترل شده توسط گلوبالیستهاست. و قرار نیست برنده ای داشته باشه. دقیقا مثل یک بازی استراتژیک کامپیوتری،کنترل میشه .( کارگردان ان یک سازمان است )(پنتاگون)

 

به خاطر همین است که تضادها و تناقضاتی دیده می شود که همه را بهت زده کرد.

 

مثلا از روسیه به گونه ای در رسانه ها تبلیغ می شد که ابرقدرتیست که ظرف دو روز اوکراین را اشغال می کند اما یک سال است که ارتش روسیه در حد ارتش یک کشور افریقایی ظاهر شده است و مدام تهدیدات بیهوده و لفاظیهای بی اعتبار می کند.

 

با اینکه گفته میشد که روسیه دومین صادر کننده اسلحه در جهان است اما عملا می بینیم که روسیه برای تامین مهمات به کشورهای جهان سومی محتاج است.

یعنی ملتها با اطلاعات و باورهای غلط زندگی می کنند و نمی توانند چشم انداز درستی را در ذهنشان ترسیم کنند.

 

مقصر چشم انداز تاریک بیشتر از همه رسانه ها هستند که در مقابل فهمیدن حقایق مقاومت می کنند.

 

وقتی رسانه ها نمی خواهند باورهای خاک گرفته و کپک زده شان را دور بریزند،چشم انداز همچنان تاریک خواهد ماند.

 

اول از همه رسانه ها باید ذهن و باورشان را خانه تکانی کنند و خود را از زندان تعصبات و باورهای موروثی و کهنه ازاد کنند.

 

حواستان باشد ایران در خطر بزرگی قرار دارد . اگر همچنان بی خیال و بی تفاوت باشید بعد از مدتی وضعیتی شبیه اوکراین خواهیم داشت.

 

راه نجات وجود دارد اما نیاز به همکاری رسانه ها دارد.

 

اما ایا رسانه ها همکاری خواهند کرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

 

حقیقت انقدر با ارزش است که باید ان را در حصاری از دروغها پوشاند. (( وینستون چرچیل ))

 

 

در اینده ای نزدیک ، شهرهای مهم روسیه از جمله مسکو و استالین گراد توسط موشک و هواپیما مورد حمله قرار خواهد گرفت و روسیه هم نمی تواند هیچ عکس العملی نشان د هد و تلافی کند.

فقط یک مشکل حل نخواهد شد و ان هم اینکه با بمباران شهرهای روسیه و ناتوانی روسیه در مقابل حمله به شهرهایش، باز هم رسانه ها سلاح هسته ای را باور خواهند داشت و باز هم به انتشار اخبار بیهوده در مورد سلاح هسته ای و موضوع برجام ادامه خواهند داد.و توئیت های لاوروف و اولیانوف را منتشر خواهند کرد

 

 

https://www.farsnews.ir/news/14011212000577/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88

 

 

 

 

 

 

https://www.farsnews.ir/news/14011212000257/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF

 

 

دانشگاه ها اصلا علمی نسیتند و پر شده از افرادی که اسم استاد را یدک می کشند اما عملا فاقد هرگونه توانایی عملی هستند. و فقط خیلی خوب ژست می گیرند و علاقه زیادی به گذاشتن ریش پرفسوری و پوشیدن پالتوهای بلند گانگستری دارند.

 

به همین دلیل است که فارغ التحصیلان دانشگاه هیچ توانایی عملی ندارند و برای یک شغل به هرجایی بشود التماس می کنند و تحقیر می شوند.

 

همان کسانی که اولین بار دانشگاه را در ایران ایجاد کردند ، طوری سنگ بنای ان را گذاشته اند که دانشگاه فقط برای اتلاف عمر افراد مورد استفاده قرار گیرد و در عین حال با دروس و واحدهای سنگین و خسته کننده دانشگاهی انرژی و رمق افراد گرفته شود و خسته و ناتوان و عصبی از دانشگاه فارغ التحصیل شوند .

 

کارفرمایان و صاحبان صنایع اصلا و ابدا هیچ ارزشی برای تحصیلات دانشگاهی قائل نیستند و اعتمادی به توانایی انها ندارند. و فارغ التحصیلان دانشگاهی که استخدام می شوند باید مدتها پا به پای کارگران کار کنند تا اموزش ببینند و چم و خم کار را یاد بگیرند.

 

شاید بی ربط به نظر برسد اما در یکی از نظرات همین سایت مثالی زدم که مجددا” ان را می نویسم.

 

از نظر کارفرمایان و صاحبان صنایع کار همه افراد در صنایع به نوعی اپراتوری یا کارگری می باشد و اپراتوری و کارگری نیاز به دانش و تخصص ندارد مثل صنایع ما که مثلا” در صنعت الومینیوم یک فوق دیپلم دامپروری بدون داشتن هیچ دانشی در باره تولید فلز در خط تولید فلز الومینیوم در کنار یک فوق لیسانس متالورژی کار میکند و حتی یکبار این فوق دیپلم دامپروری در سال 1383 به عنوان پژوهشگر برتر در صنعت الومینیوم به سازمان خصوصی سازی صنایع (ایمیدرو) معرفی شد و از دست معاون وزیر اقای ……لوح تقدیر گرفت. بعدها همین فوق دیپلم دامپروری ادامه تحصیل داد و لیسانس متالورژی گرفت ومدعی متخصص بودن در صنعت الومینیوم شد. در صورتی که جای این فوق دیپلم دامپروری در پرواربندی یا سازمان گوشت، سازمان غله و اینجور جاهاست اما به راحتی وارد یک صنعت مهم فلزی شده و از دست معاون وزیر لوح تقدیر می گیرد. یک فوق دیپلم دامپروری تخصصش در امور گوسفندان است و باید در مواردی مثل کیفیت گوشت و یا نوع پشم گوسفندان اظهار نظر کند.

این فرد مدتی نیز رییس قسمت تولید فلز شد.

 

باور کنید اگر بالفرض جایی به عنوان نیروگاه هسته ای وجود داشته باشد( که ندارد )افراد با تحصیلات غیر مرتبط با پارتی و سفارش در انجا مشغول به کار خواهند شد و خواهیم دید که باز هم به عنوان مثال فلان رشته دامپروری در انجا پیشنهاد می دهد که برای عایقبندی اتصالات برقی نیروگاه از پشم گوسفند استفاده کنند که هم ارزان است و هم فراوان و تحریمها هم مانع دسترسی به پشم گوسفند نمی شود و پیشنهاد وی توسط هیئت مدیره مورد پذیرش قرار گرفته و ان فرد به عنوان یک محقق و پژوهشگر برتر به وزارتخانه معرفی شده و مورد تشویق وزیر مربوطه یا معاون وزیر قرار خواهد گرفت و پاداشی هم به وی خواهند داد.دانشگاه ها اصلا علمی نسیتند و پر شده از افرادی که اسم استاد را یدک می کشند اما عملا فاقد هرگونه توانایی عملی هستند. و فقط خیلی خوب ژست می گیرند و علاقه زیادی به گذاشتن ریش پرفسوری و پوشیدن پالتوهای بلند گانگستری دارند.

 

به همین دلیل است که فارغ التحصیلان دانشگاه هیچ توانایی عملی ندارند و برای یک شغل به هرجایی بشود التماس می کنند و تحقیر می شوند.

 

همان کسانی که اولین بار دانشگاه را در ایران ایجاد کردند ، طوری سنگ بنای ان را گذاشته اند که دانشگاه فقط برای اتلاف عمر افراد مورد استفاده قرار گیرد و در عین حال با دروس و واحدهای سنگین و خسته کننده دانشگاهی انرژی و رمق افراد گرفته شود و خسته و ناتوان و عصبی از دانشگاه فارغ التحصیل شوند .

 

کارفرمایان و صاحبان صنایع اصلا و ابدا هیچ ارزشی برای تحصیلات دانشگاهی قائل نیستند و اعتمادی به توانایی انها ندارند. و فارغ التحصیلان دانشگاهی که استخدام می شوند باید مدتها پا به پای کارگران کار کنند تا اموزش ببینند و چم و خم کار را یاد بگیرند.

 

شاید بی ربط به نظر برسد اما در یکی از نظرات همین سایت مثالی زدم که مجددا” ان را می نویسم.

 

 

از نظر کارفرمایان و صاحبان صنایع کار همه افراد در صنایع به نوعی اپراتوری یا کارگری می باشد و اپراتوری و کارگری نیاز به دانش و تخصص ندارد مثل صنایع ما که مثلا” در صنعت الومینیوم یک فوق دیپلم دامپروری بدون داشتن هیچ دانشی در باره تولید فلز در خط تولید فلز الومینیوم در کنار یک فوق لیسانس متالورژی کار میکند و حتی یکبار این فوق دیپلم دامپروری در سال 1383 به عنوان پژوهشگر برتر در صنعت الومینیوم به سازمان خصوصی سازی صنایع (ایمیدرو) معرفی شد و از دست معاون وزیر اقای ……لوح تقدیر گرفت. بعدها همین فوق دیپلم دامپروری ادامه تحصیل داد و لیسانس متالورژی گرفت ومدعی متخصص بودن در صنعت الومینیوم شد. در صورتی که جای این فوق دیپلم دامپروری در پرواربندی یا سازمان گوشت، سازمان غله و اینجور جاهاست اما به راحتی وارد یک صنعت مهم فلزی شده و از دست معاون وزیر لوح تقدیر می گیرد. یک فوق دیپلم دامپروری تخصصش در امور گوسفندان است و باید در مواردی مثل کیفیت گوشت و یا نوع پشم گوسفندان اظهار نظر کند.

این فرد مدتی نیز رییس قسمت تولید فلز شد.

 

باور کنید اگر بالفرض جایی به عنوان نیروگاه هسته ای وجود داشته باشد( که ندارد )افراد با تحصیلات غیر مرتبط با پارتی و سفارش در انجا مشغول به کار خواهند شد و خواهیم دید که باز هم به عنوان مثال فلان رشته دامپروری در انجا پیشنهاد می دهد که برای عایقبندی اتصالات برقی نیروگاه از پشم گوسفند استفاده کنند که هم ارزان است و هم فراوان و تحریمها هم مانع دسترسی به پشم گوسفند نمی شود و پیشنهاد وی توسط هیئت مدیره مورد پذیرش قرار گرفته و ان فرد به عنوان یک محقق و پژوهشگر برتر به وزارتخانه معرفی شده و مورد تشویق وزیر مربوطه یا معاون وزیر قرار خواهد گرفت و پاداشی هم به وی خواهند داد.

 

 

یک فوق لیسانس فیزیک هسته ای  قبلا” دیدم که در یک غسالخانه مرده ها را شستشو می داد و همیشه هم بوی کافور و موادی از این دست می داد.

 

یک بار در بازار بنرعباس دیدمش.

 

یک نایلون پر از ماده بهداشتی تیزبر یا همان اصطلاح عامیانه واجبی خریده بود.

 

از اینکه این صحنه را دیدم خوشش نیامد. من هم به روی خودم نیاوردم و وانمود کردم که اهمیتی نمیدم/

 

به نطرم برای غسل دادن مرده ها پول را به اسم خرید کافور می گیره ولی مرده را ها رو با واجبی میشوره.

 

کافور گرانه اما واجبی ارزانه.

 

 

دانشمندان هسته ای همون دعا نویسها و فالگیرها هستند که به جای مذهب از علم سوء استفاده می کنند. و شبه علم را ایجاد کرده اند.

 

 

چند مدت پیش یکی از نمایندگان مجلس در صحن مجلس عنوان کردند که چرا تعدادی از دانشمندان و فارغ التحصیلان هسته ای را به کشور عراق برده اند تا در ترمیم و بازسازی یکی از مکانهای مذهبی کمک دهند.

 

ترمیم دیوارها کار کارگر است و بردن فارغ التحصیلان و دانشمندان هسته ای برای ترمیم این مکان نشان دهنده این است که انها هیچ ارزشی ندارند و فقط به درد کارگری می خورند.و تا زمانی به انها بها داده می شود که بتوانند از انها استفاده ابزاری کنند و با موضوع دروغینی به نام بمب اتمی مردم را بترسانند.

 

 

خیلی ها هنوز روی معنی برجام فکر نکرده اند.

 

برجام مخفف برنامه رذیلانه جنگ افروزی بین ملتهاست.

 

یک قحطی بزرگ در راه است

 

 

یکبار سرلشکر جعفری فرمانده سابق سپاه پاسداران ، این نهاد را یک سازمان نظامی متفاوت با سایر ارتشهای دنیا اعلام کردند.

 

این یک حقیقت است.

 

تمامی ارتشهای دنیا مستقیما از پنتاگون دستور می گیرند ، حتی ارتشهای روسیه و چین.

 

تفاوت بزرگ سپاه با بقیه ارتشها در استقلال ان می باشد .

 

راه خاتمه سریع جنگ اوکراین اعلام دروغ بودن سلاح هسته ایست. با افشای این دروغ دیگر چیزی به نام ابرقدرت بلامنازع وجود نخواهد داشت و هیچ کشوری نمی تواند از در قلدری و زورگویی وارد روابط بن الملل شود.

هر کدام از فرماندهان سپاه پاسداران اگر همت به خرج دهند و دروغ بودن سلاح هسته ای را رسانه ای کند ، به سرعت در تمامی رسانه های جهان بازتاب خواهد یافت و سازمانهای نظامی که با سادگی تمام این سلاح دروغین را باور داشتند دیگر انگیزه ای برای ایجاد جنگ نخواهند داشت و خود را بازیچه دست سیاستمداران و دولتمردان فریبکار نخواهند کرد.

 

جنگ اوکراین برنده ندارد و چه بسا به نابودی بخش زیادی از جمعیت دنیا منجر شود.

 

به نظر می رسد جنگ اوکراین یک جنگ واقعی نیست و یک بحران ایجاد شده توسط گلوبالیستهاست و کنترل این بحران نیز در دست خودشان می باشد. و هدف ایجاد یک ساختار جدید در دنیا و همچنین نابودی بخش زیادی از جمعیت دنیا می باشد.

 

در سال  2000  در کنفرانس سیاتل اقتصاد دانان در انجا اعلام کردند که دنیا کشش فقط دو میلیارد نفر را دارد و بقیه باید نابود شوند.

 

بحران اوکراین شروع و اجرای پروژه نابودی انسانها می باشد.

 

 

یکبار مطالبم در باره دروغ بودن سلاح هسته ای را برای یکی از فرماندهان سپاه پاسداران فرستادم.

ایشان مطالب بنده را کاملا تایید کردند و دیدگاه بنده را درست می دانستند.  اما فرمودند به دلایلی و ملاحظاتی نمی توانند ان را در رسانه ها بیان کنند.  چون به دنیا شوک وارد میشه و نظم دنیا به هم میخوره. باید صبر کرد تا در تحولات جهانی ،ابرقدرتها خودشان وادار شوند که به این دروغ اعتراف کنند.

 

 

جنگ اوکراین ابرقدرتها را وادار خواهد کرد که به این حقیقت اعتراف کنند که سلاح هسته ای یک خالی بندی برای ترساندن ملتها و به بردگی گرفتن انها بوده است و مطلقا وجود خارجی ندارد.

 

 

یکی از اشنایان بنده پزشک می باشد که 32 سال است طبابت می کنند. حدود 10 سال پیش مطالبی را که در باره دروغ بودن سلاح هسته ای به شما عرض کردم به ایشان هم گفتم بعد از 10 سال چند مدت پیش مهمان ما بودند و به ایشان گفتم که اگر شما بتوانید یک داروخانه و یا جایی را به بنده نشان دهید که داروی هسته ای در ان وجود دارد ، بنده تمام حرفهایم را باطل می دانم ایشان گفتند که چنین جایی وجود ندارد

( داروی هسته ای را هیچ پزشکی رویت نکرده است)

و با بنده کاملا هم عقیده بودند که سلاح هسته ای یک خالی بندیست و یک تفنگ خالیست.  ایشان گفتند که در این 10 سال حتی یک دلیل پیدا نکرده اند که بتوانند دروغ بودن سلاح هسته ای را رد کنند.

 

 

مدتیست سایت صدا و سیما و فارس نیوز و سایتهای دیگر نظرات بنده در باره دروغ بودن سلاح هسته ای را منتشر می کنند.

 

این پیام مثبتی داره و نشون میده اونها حداقل به مرحله شک رسیدن.

 

جنگ اوکراین و ضعف روسیه بهترین دلیله

 

 

https://www.farsnews.ir/news/14011209001231/%D9%BE%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%81-6-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF

 

 

معنی اینکه تحویل جت های جنگی 18 ماه طول می کشد این است که این جنگ برنامه ریزی شده است و حداقل 2 سال دیگر ادامه دارد.

 

یک سال پیش سرلشکر محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران گفتند که جنگ اوکراین حداقل 10 سال طول می کشد.

 

 

متن زیر را برای سایت صدا و سیما فرستادم و با کمی تغییر برای بقیه سایتها که منتشر کردند

 

 

می دانم که خطوط قرمزی برای شما ترسیم شده که صدا و سیما نمی تواند به راحتی موضوع دروغ بودن سلاح هسته ای را مطرح کند.

 

راه خاتمه جنگ اوکراین و نجات جهان این است که یک سیاستمدار با استعداد و شجاع بدون هیچ ترس و واهمه ای  دروغ بودن سلاح هسته ای را افشا کند. چون با فاش شدن دروغ سلاح هسته ای  دیگر نظامیان روسیه متوجه خواهند شد که بازیچه سیاستمداران فریبکار روسی شده اند و دیگر تن به جنگ نخواهند داد.

 

با فاش شدن دروغ بودن سلاح هسته ای همین حالت برای امریکا و دیگر کشورهای مدعی داشتن سلاح هسته ای رخ خواهد داد و نظامیان این کشورها اجازه نخواهند داد که بازیچه دست سیاستمداران کشورشان شوند و جنگها خاتمه خواهد یافت.

 

اما ایا چنین سیاستمداری که این موضوع را فاش کند وجود دارد؟

 

رسانه ها هم می توانند این موضوع را فاش کنند.رسانه ها می توانند با استفاده از ابزار و توانایی که دارند چنین سیاستمدارانی را خلق کنند.

 

 

ایت الله خامنه ای در ابتدای سال جدید  طنز را ابزار «جهاد تبیین»   عنوان فرمودند.

 

قبلا هم  گفته ام که شما اصحاب رسانه افراد بسیار باهوش ، زرنگ و حقه بازی هستید. این ویژگیهای شما برای شروع جهاد تبیین کمک بسیار بزرگیست.

 

ایت الله خامنه ای مخاطبشان شما اصحاب رسانه می باشد. چرا مطلب را نمی گیرید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

ایت الله خامنه ای بنا به ملاحظاتی نمی توانند به موضوعاتی مثل دروغ بودن سلاح هسته ای اشاره کنند. بلکه با زبان بی زبانی به شما صاحبان رسانه می گویند که با زبان طنز این موضوعات را زیر سوال ببرید تا به مرور این دروغها افشا شوند.   درواقع اگر دقت کنید معنی جهاد تبیین با زبان طنز دقیقا همین معنا را می دهد.  تبیین یعنی روشن کردن . تبیین حقیقت با زبان طنز  یعنی حقیقت را با زبان طنز  روشن کنید.

 

 

بنده اطمینان دارم که منظور ایت الله خامنه ای شما  صاحبان رسانه می باشد. از مردم عادی کاری بر نمیاد که بخواهند انها را مخاطب قرار دهند.

 

شما ابزار لازم را در اختیار دارید و می توانید جهاد تبیین با زبان طنز را شروع کنید.

 

نمی دانم تصمیم گیر اصلی در صدا و سیما دقیقا چه کسی است؟(قطعا رییس نیست)

 

اما از ظاهر اخبار رسانه ها به نظر می رسد که اقای شاه ابادی اختیارات زیادی دارند و ممکن است بتوانند اجازه ساخت یک مستند در باره دروغ بودن سلاح هسته ای را بدهند.

 

این موضوع را با ایشان در میان بگذارید. شاید راهی پیدا کنند.

 

 

مطلب زیر را برای رسانه ها فرستادم

 

 

وزیر دفاع المان گفته است تهدیدات هسته ای روسیه فقط تبلیغات ست و از این تهدیدات نمی ترسد.

 

وزیر دفاع المان با زبان غیر مستقیم می گوید که سلاح هسته ای فقط  یک خالی بندیست و چنین سلاحی وجود خارجی ندارد . و ترسی از این تهدیدات هسته ای ندارد. چون هیچگاه چیزی به عنوان حمله هسته ای رخ نخواهد داد.

 

و همچنین با زبانی دیگر می گوید که غربیها کنترل کننده و هدایتگر جنگ هستند. این وزیر می گوید که تانک ها را در اواسط فروردین به اوکراین تحویل می دهد. یعنی زمان بندی جنگ در اختیار انهاست.

و به گونه ای صحبت می کند که انگار دارد یک بازی استراتژیک کامپیوتری را اجرا می کند.

 

در واقع سلاح هسته ای فقط برای ترساندن ملتها ( برده ها)  مطرح می شود تا انها را بترسانند و کنترل کنند.

 

یادم هست که بعد از حمله 11 سپتامبر صدا  و سیما  مستندی ساخت و در ان کلی دلیل ارائه داد که این حملات ساختگی و کنترل شده بوده است و تنها رسانه ای در جهان بود که این اقدام را انجام داد.

 

شما می توانید مستندی بسازید و کلی دلیل و سند ارائه دهید که سلاح هسته ای یک خالی بندیست و فقط در داستانهای تخیلی وجود دارد.

 

افشای این دروغ بحران را به سمت کشورهای گلوبالیستی غربی خواهد برد و اگه خدا بخواد درگیر جنگ اوکراین نخواهیم شد.

 

روسیه به دنبال درگیر کردن ایران در این جنگ است و اگر درگیر شویم تمام صنایع نابود می شود و ایران سرنوشتی مشابه اوکراین پیدا می کند.و متاسفانه هیچ جایی هم وجود ندارد که به انجا پناه ببریم.

 

حتی سردار عزیز و شجاع کشورمان جناب اقای علایی هم فرمودند که روسیه می خواهد پای ایران را به جنگ اوکراین بکشد.

 

قبل از اینکه دیر شود و یا به معنای واقعی دیرتر شود برای افشای دروغ بودن سلاح هسته ای اقدام کنید.

 

سلاح هسته ای در واقع همان آقا گرگه دوران کودکی ماست.

 

شما می توانید با مصاحبه با سیاستمداران و نظامیان شجاع کشورمان و به چالش کشیدن موضوع سلاح هسته ای زمینه افشای این دروغ بزرگ را فراهم کنید.

 

افرادی همچون سرلشکر محسن رضایی ، سرلشکر باقری ، سردار علایی، سردار تنگسیری، سردار فدوی، اقای علی مطهری ، دکتر حسن عباسی و…. اگر مجاب شوند این توان را د ارند که با افشای این دروغ دنیا را وارد فضای جدیدی کنند و بتوان به سمت عدالت و دنیای بدون جنگ رفت.

 

متاسفانه خیلی از رسانه ها بی میل یا ناتوان در روبرو شدن با حقیقتند و اسیر افکار و باورهای متعصبانه و موروثی و خاک گرفته خود هستند و گاه چنان در وجود خود زندانی می شوند که فرصت و مجال هیچ فکر و اندیشه جدیدی را پیدا نمی کنند.

 

شما این فرصت را دارید که یک رسانه اینفلوئنسر باشید و با تلاش برای افشای دروغ سلاح هسته ای صاحب تاریخ شوید.

 

بی تفاوت نباشید.

 

اگر غافل باشید خیلی زود دیر میشه و دیگه نمیشه کاری کرد.

 

و حالا به سمت خورشید حقیقت بروید.

 

و فروغ  دامنگستر خورشید…….

 

والشمس و ضحی ها

 

 

وزارت ارشاد به رسانه ها دستور داده است که در مورد یک سری مطالب هیچ چیزی منتشر نکنند. یکی از این مطالب زیر سوال بردن روسیه است. سفارت روسیه همه چیز را به شدت کنترل می کند. مخصوصا رسانه ها را

 

 

فیلم انتقام اثر سرجیو نیکلائیسکو  این موضوع را به خوبی نشان می دهد. همان فیلم کمیسر مولدوان را میگم.

 

این فیلم واقعیت ساختار قدرت در کشورهای جهان سوم را نشان می دهد.  خیلی با اوضاع کشورمون مطابقت داره.وزارت ارشاد به رسانه ها دستور داده است که در مورد یک سری مطالب هیچ چیزی منتشر نکنند. یکی از این مطالب زیر سوال بردن روسیه است. سفارت روسیه همه چیز را به شدت کنترل می کند. مخصوصا رسانه ها را

 

 

فیلم انتقام اثر سرجیو نیکلائیسکو  این موضوع را به خوبی نشان می دهد. همان فیلم کمیسر مولدوان را میگم.

 

این فیلم واقعیت ساختار قدرت در کشورهای جهان سوم را نشان می دهد.  خیلی با اوضاع کشورمون مطابقت داره.وزارت ارشاد به رسانه ها دستور داده است که در مورد یک سری مطالب هیچ چیزی منتشر نکنند. یکی از این مطالب زیر سوال بردن روسیه است. سفارت روسیه همه چیز را به شدت کنترل می کند. مخصوصا رسانه ها را

 

 

فیلم انتقام اثر سرجیو نیکلائیسکو  این موضوع را به خوبی نشان می دهد. همان فیلم کمیسر مولدوان را میگم.

 

این فیلم واقعیت ساختار قدرت در کشورهای جهان سوم را نشان می دهد.  خیلی با اوضاع کشورمون مطابقت داره.

 

 

یکبار دکتر حسن عباسی در یک سخنرانی گفتند که وزارت ارشاد به رسانه ها دستور داده است که در مورد انرژی هسته ای چیزی ننویسند.

 

تا همین مقداری هم که می نویسند باید شکر گذار باشیم.

 

 

تصمیم دارم با روابط عمومی سپاه  بندر عباس در مورد موضوع دروغ بودن سلاح هسته ای صحبت کنم. و اگه بشه با فرمانده سپاه نیز مطالبم را مطرح کنم.

 

 

اگه تعداد کسانی که این موضوع را بدانند زیاد تر بشه ( مخصوصا در میان نظامیان و دولتمردان)  مجبور میشن به دروغ بودن ان اعتراف کنند. بهترین کار همین است

 

 

یک نکته بسیار مهم که رسانه ها به ان نمی پردازند و از روی ان می گذرند این است که ترامپ رییس جمهور سابق امریکا اعلام کرد که پذیرش برجام منجر به سقوط اقتصاد امریکا خواهد شد .

 

چرا ترامپ این موضوع را در رسانه ها اعلام کرد.؟

 

ایا این صحبت ترامپ به فریبکاریها و بی صداقتی دولتها نسبت به مردمشان اشاره نمی کند. و ایا این موضوع نشان نمی دهد که کشور امریکا و سایر به اصطلاح ابرقدرتها مثل اتحادیه اروپا و کشور روسیه یک نقطه ضعف بزرگ دارند و به دروغ وجهه یک ابرقدرت را به خود گرفته اند.و همچنین ایا این صحبت ترامپ نشان نمی دهد که در مذاکرات ظاهرا”اتمی دولتها در واقع اخاذیهای مالی و اقتصادی از دولت امریکا صورت می گیرد و امریکا دیگر قادر به تمکین خواسته همه کشورها نیست.

 

 

اینکه ترامپ با اطمینان می گفت که “ایران هرگز به بمب اتمی دست نخواهد یافت” یک حقیقت را نشان می دهد و ان هم اینکه چیزی به عنوان سلاح اتمی مطلقا” وجود خارجی ندارد و خود دولت امریکا حدود 80 سال با وانمود به داشتن چنین سلاحی و ایجاد رعب و وحشت در دل ملتها خود را به دروغ ابرقدرت جا زده است و ملتها را به بردگی گرفته است

 

 

https://www.didarnews.ir/fa/news/146155/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%84%D9%86-b-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85

 

 

مدتیست که سایت فارس نیوز که وابسته به سپاه پاسداران می باشد  نطراتم را منتشر می کنه .

 

امید دارم که بتونم وادارشون کنم که خودشون با زبان مناسب به افشای دروغ بودن سلاح هسته ای  اقدام کنند.

 

 

 

 

 

https://www.farsnews.ir/news/14011216000038/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%81-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF

 

 

قرار شد در 20 فروردین سال 1397  از یک باتری اتمی رونمایی کنند  که 50 سال به طور مداوم برق تولید می کند رونمایی شود.

 

 

 

سازمان انرژی اتمی مدعیست که می توان از این باتریها در موبایل ، لپ تاپ ،صنایع و در بیابانهای دور افتاده که فاقد برق هستند استفاده نمود.

 

5  سال گذشت

. چی شد؟

 

چرا  خبری نشد؟

10 سال دیگه هم صبر کنید.

 

 

 

مطمئن باشید که هیچگاه چنین چیزی رونمایی نخواهد شد.

 

 

 

اگر چنین باتری هایی وجود داشته باشد یعنی اینکه می توان با اتصال چند عدد از انها یک اتوموبیل را به حرکت دراورد و دیگر در طی 50 سال هیچ نیازی به بنزین ندارد .

 

ویا با تعدادی از انها برق یک خانه برای 50 سال تامین می شود و دیگرنیازی نیست هیچ هزینه ای برای مصرف برق  پرداخت.

 

 

 

اگر چنین است پس چه نیازیست روزانه حدود صد میلیون بشکه نفت ، میلیاردها متر مکعب گاز طبیعی و صدها هزار تن ذغال

 

 

 

سنگ مصرف شود و الودگیهای ان وارد طبیعت شود و در کنار ان جنگ و ادمکشی بمباران مردم بی گناه و بی پناه  برای تصاحب منابع نفتی صورت گیرد.

 

 

یکبار ترامپ اعلام کرد که پذیرش برجام منجر به سقوط اقتصاد امریکا خواهد شد.

 

 

 

هیچ شخص  یا رسانه ای این موضوع را به بحث و بررسی نگذاشت  که چرا ترامپ چنین حرفی زد. و ارتباط برجام و موضوع هسته ای با اقتصاد امریکا چیست؟

 

 

 

این حرف ترامپ معنایی جز این ندارد که امریکا برای وانمود شدن به عنوان یک ابرقدرت باید به کشورهایی باج بدهد و دیگر تعداد اخاذی کننده ها انقدر زیاد شده که امریکا قادر به تمکین خواسته همه انها نیست.

 

 

 

ایا شکافت موضوع برجام و بررسی واقعی ان از یک فریبکاری بزرگ در بین دولتها منجر می شود.

 

 

 

ایا امریکا به دروغ وجهه یک ابرقدرت بلامنازع را به خود گرفته است .

 

 

 

و نقطه ضعف این ابرقدرت بلامنازع در مواجهه با ایران چیست.

 

 

 

ایا امریکا نیاز به این دارد که هر از گاهی ببری کاغذی بسازد و به بهانه مبارزه با ان  صنایع و مردم ان کشور را بمباران کند و دهها سال ان کشور را از نظر اقتصادی و تکنولوژی عقب ببرد.

 

 

 

ایا ببر کاغذی بعدی کشور ایران است و باید در اینده ای نزدیک شاهد بمباران کشورمان توسط امریکا متحدینش باشیم و بدبخت تر این چیزی که هستیم شویم.

 

 

https://www.isna.ir/news/1401122517924/%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%88%D9%81-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C

 

 

معنی رقابت فریبکارانه این است که روسیه  در ظاهر نقش رقیب اتمی امریکا را داشته است تا عدم استفاده از این سلاح در جنگها توجیه شود و بگویند جنگ اتمی برنده ندارد و دروغ بودن سلاح اتمی لو نرود.

یک سوال مهم بدون جواب مانده و انهم اینکه دیگه چه چیزی باید رخ بده و چه حرفی توسط سیاستمداران باید زده بشه تا  اصحاب رسانه متوجه بشن که سلاح هسته ای یک خالی بندیست و مطلقا وجود خارجی ندارد.

افشای دروغ بودن سلاح هسته ای باعث توقف جنگ اوکراین خواهد شد.

حتی اگر دقیق به حرفهای این سیاستمدار توجه کنید می بینید که با افعال معکوس صحبت می کنه و به امریکا میگه که اگه قرار باشه روسیه در جنگ اوکراین قربانی بشه ، دروغ بودن سلاح هسته ای را لو خواهند داد و امریکاو اروپا با افشای این دروغ از درون دچار فروپاشی میشوند  و همه با هم  ضرر می کنیم.

منظور سیاستمدار فوق از رقابت فریبکارانه همین است و از طرف مقامات روسیه دستور داره این را در رسانه ها اعلام کنه.

فعلا در همین حد تهدید می کنند . لازم بشه خیلی شفاف و واضح دروغ بودن سلاح اتمی را اعلام خواهند کرد.معنی رقابت فریبکارانه این است که روسیه  در ظاهر نقش رقیب اتمی امریکا را داشته است تا عدم استفاده از این سلاح در جنگها توجیه شود و بگویند جنگ اتمی برنده ندارد و دروغ بودن سلاح اتمی لو نرود.

یک سوال مهم بدون جواب مانده و انهم اینکه دیگه چه چیزی باید رخ بده و چه حرفی توسط سیاستمداران باید زده بشه تا  اصحاب رسانه متوجه بشن که سلاح هسته ای یک خالی بندیست و مطلقا وجود خارجی ندارد.

افشای دروغ بودن سلاح هسته ای باعث توقف جنگ اوکراین خواهد شد.

حتی اگر دقیق به حرفهای این سیاستمدار توجه کنید می بینید که با افعال معکوس صحبت می کنه و به امریکا میگه که اگه قرار باشه روسیه در جنگ اوکراین قربانی بشه ، دروغ بودن سلاح هسته ای را لو خواهند داد و امریکاو اروپا با افشای این دروغ از درون دچار فروپاشی میشوند  و همه با هم  ضرر می کنیم.

منظور سیاستمدار فوق از رقابت فریبکارانه همین است و از طرف مقامات روسیه دستور داره این را در رسانه ها اعلام کنه.

فعلا در همین حد تهدید می کنند . لازم بشه خیلی شفاف و واضح دروغ بودن سلاح اتمی را اعلام خواهند کرد.

 

 

تقریبا” تمامی ارتشهای دنیا از پنتاگون دستور می گیرند و در واقع چیزی که به عنوان ۷۰۰۰ پایگاه نظامی امریکا عنوان می شود همین ارتشها و مکانهای نظامیست که در حدود ۲۰۰ کشور چهان پراکنده اند و اسلحه و سیستمهای مخابراتی و سایر امکانات را در اختیارشان قرار می دهد.و درجه اهمیتشان برحسب موقعیت جغرافیایی فرق می کند و با کمک همین ارتشها امریکا قادر است در هر منطقه ای که اراده کند جنگ و درگیری ایجاد نماید.

 

یکی از مهمترین ارتشهایی که امریکا بوجود اورد ارتش شوروی بود که در ظاهر نقش رقیب اتمی امریکا را بازی می کرد اما عملا” یک ببر کاغذی بود که امریکا برای پیشبرد نقشه ها و سیاستهایش ان را به کار می گرفت. به عنوان مثال امریکا در سال ۱۹۴۹ با انجام یک ازمایش ظاهرا” اتمی شوروی را به عنوان یک ابرقدرت قلمداد کرد و در طی جنگهای کره (۱۹۴۹-۱۹۵۳) و

ویتنام (۱۹۵۵-۱۹۷۵) وقتی با اعتراض مردم امریکا روبرو شد که چرا باید سربازان امریکا در کره ویتنام کشته شوند و چرا امریکا علیه این دو کشور از سلاحهای اتمی استفاده نمی کند توجیه دولت امریکا برای مردمش این بود که کشورهای کره و ویتنام تحت حمایت شوروی و چین هستند و اگر امریکا از سلاح اتمی استفاده نماید شوروی و چین نیز از سلاح اتمی استفاده خواهد کرد و چاره ای جز استفاده از سربازان امریکایی و سلاحهای متعارف ندارند. بعد ها افرادی در امریکا با روشهای مختلف فاش نمودند که امریکا در ویتنام و کره و جاهای دیگر افراد خودش را از بین می برد که نمونه اش ساخت فیلمهایی همچون رامبو در ویتنام و رامبو در افغانستان و همینطور فیلم عملیات مرداب می باشد.

 

حتی سیاستمدارانی نیز بودند که تصورشان این بود شوروی واقعا” ابرقدرت و رقیب امریکاست و سعی نمودند با کمک شوروی در کشورشان تغییراتی بوجود اورند.

به عنوان مثال در ایران در سال ۱۹۵۳ میلادی مصدق سعی کرد با شوروی پیمان نظامی ببندد و حتی بتواند زمینه دسترسی شوروی به اقیانوس هند را که خواسته تاریخی این کشور از زمان پطر کبیر بود فراهم کند ،اما مصدق غافل از همه جا با کودتای نظامی زاهدی که ارتش را کنترل می کرد روبرو شد و دولت مصدق برکنار و خود مصدق هم دستگیر و زندانی گردید.و در شوروی نیز استالین درگذشت و نیکیتا خروشچف به قدرت رسید و از زمان خروشچف سیاستهای استالین به باد انتقاد گرفته شد.

( یکبار ایت الله خامنه ای نیز در نشستی با افراد به موضوع فریب خوردن و در دام امریکاییها افتادن مصدق تلویحا” اشاره فرمودند)


https://www.hamshahrionline.ir/news/754349/آلمان-انرژی-هسته-ای-را-کنار-می-گذارد-بسته-شدن-آخرین-سه-نیروگاه

 

اخرین نیروگاه به اصطلاح اتمی المان بسته شد!!!!!!

چرا هم زمان با کاهش صادرات گاز روسیه به کشورهای اروپایی این نیروگاه ها از مدار خارج شدند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ایا این نیروگاه ها به دروغ اتمی وانمود نمی شدند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ایا این نیروگاه ها گازی نیستند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

👆👆👆👆👆👆👆

حتی در صحبتهای مدیر نیروگاه تصاد و تناقض وجود دارد.

خودشان می گویند که این نیروگاه ها با حدود 800 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در سال کار می کنند اما مدیر نیروگاه می گوید 1.8 میلیون تن زباله هسته ای داریم.

مگه چنین چیزی میشه؟؟؟؟؟؟

 

وزیر دفاع المان برای دومین بار در مورد تهدیدات هسته ای روسیه اظهار نظر کرد و تهدیدات هسته ای روسیه را فقط یک بلوف نامید. یعنی سلاح هسته ای یک خالی بندیست و فقط در داستانهای تخیلی وجود دارد. هیچگاه جنگ هسته ای رخ نخواهد داد چو ن چنین چیزی وجود خارجی ندارد

https://www.isna.ir/news/1402012814480/وزیر-دفاع-اوکراین-غرب-تمامی-تسلیحات-مورد-نیاز-را-نمی-دهد-مرکل

دانشمندان اعلام کرده اند که در هر ثانیه حدود پنج میلیون تن ماده به انرژی تبدیل میشود که اگر هر پنج کیلوگرم ان را یک بمب اتمی با کارایی صد در صد در نظر بگیریم معنای ان اینست که در هر ثانیه یک میلیارد بمب اتمی بسیار قوی منفجر میشود و اگر در بیست و چهار ساعت در نظر بگیریم تعداد 86400000000000(هشتادوشش هزارو چهارصد میلیارد) عدد بمب اتمی در شبانه روز در خورشید منفجر میشود. که این تعداد نه تنها باید خورشید را نابود کند بلکه باید تمام منظومه شمسی را اتش بزند.که عملا” چنین اتفاقی نمی افتد. و حتی کوچکترین اخلالی در نظم کار خورشید رخ نمیدهد.

یعنی فرایند تولید انرژی خورشید ان چیزی که میگویند نیست. یا هنوز ناشناخته است و یا اطلاعات نادرست به ما میدهند. و الا بعد از میلیاردها سال که از عمر خورشید می گذرد با این همه انفجار
قوی باید خورشید نابود شده باشد.

اصلا هیچکس نمی تونه توضیح بده معنی تبدیل جرم به انرژی یعنی چی؟

انرژی فقط یک تعریف و یک مفهوم ذهنیست و به صورتئ مجرد وجود نداره و همراه ماده تعریف میشه و معنا پیدا می کنه

اگه قرار باشه انرژی به ماده تبدیل بشه به کدام ماده تبدیل میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

و اگه ماده به انرژی تبدیل بشه کدام طول موج از انرژی را ایجاد می کنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

همه اش اراجیفیست که فقط در داستانهای تخیلی وجود داره

 


ترامپ جدیدا اعلام کرده است که می تواند ظرف 24 ساعت جنگ اوکراین را متوقف کند.

به نظر بنده ترامپ جز با اعلام دروغ بودن سلاح هسته ای به هیچ طریق دیگری قادر به توقف جنگ اوکراین در 24 ساعت نیست.

اعلام دروغ بودن سلاح هسته ای باعث توقف فعالیت ارتش روسیه و همچنین ارتش کشورهای اروپایی خواهد شد و دیگر نظامیان اروپایی و روسی تن به جنگ نخواهند داد و گوشت دم توپ نخواهند شد.

همین الان هم نیروهای چچنی و ارتش خصوصی واگنر کم اورده اند و از پوتین خواسته اند جنگ را پایان دهد.

اما پوتین نپذیرفته و بعد از درخواست رمضان قدیرف رهبر چچن ها از پوتین برای توقف جنگ و رد درخواستش توسط پوتین ، رمضان قدیرف به بیماری مرموزی دچار شد.

رمضان قدیرف به پوتین گفته بود که چرا روسیه از سلاح هسته ای استفاده نمی کند و پوتین مجبور شده حقیقت را به رمضان قدیرف بگوید که این سلاح وجود خارجی ندارد و به دروغ وانمود می کرده اند که چنین سلاحی در اختیار دارند. و احتمالا رمضان قدیرف دیده سرش کلاه رفته و دستش انداخته اند و به زودی به پایان حیاتش خواهد رسید و باید به دیار باقی برود.

برای همین بود که رمضان قدیرف از دیدار با اسیران ازاد شده چچنی امتناع کرد. چون ممکن بود اسیران ازاد شده همانجا بکشنش.

غیر از این نمیتونه باشه.

ترامپ در حال حاضر به بهانه هایی در بازداشت خانگیست و احتمالا می خواهند فعلا مانع از افشای این موضوع توسط او شوند.


 

رمز فایل، در صورت وجود :

درباره مدیر Vlad

مدیر Vlad
ولاد {مدیر تولید محتوای مذهبی در رسانه زمین تخت پارسی} - عکاس ،گرافیست و تدوینگر - محقق ، مستندساز - مدرس رایانه و نرم افزار های adobe (در فضای مجازی)

همچنین بررسی کنید:

آلبرت انیشتین بزرگترین فریبکار تاریخ

انیشتین بزرگترین فریبکار تاریخ

آلبرت انیشتین یکی از بزرگترین فریبکاران تاریخ علم که باعث و بانی اوضاع فعلی جهان …

5 دیدگاه

 1. Avatar

  دو دلم..نمیدونم کی دوست هست و کی دشمن..میگن شما عرب هستین..ولی خودشون دشمن شما هستن و دوست کشورهای رسما عربی..دوست دارم بیتم عضو سپاه شم ولی میگن ######### میکنه اما میبینم دارن واقعا میجنگن برای همه..واقعا نمیدونم ماجرا چی هس..خسته ام من فقط بیس سالمه ولی کچل شدم..شبانه روز ذهنم درگیره با خودم حرف میزنم..چرا ما؟چرا تنقدر تحقیر شدیم ما؟چرا انقد ب ما ظلم شد؟ما ما چی خواستیم جر حق خودمون ک ازمون دزدیدن؟از ی طرف حرفای شما شبیه ب صداقت و حقانیت هست..از ی طرف دیگ دل میگ از کجا معلوم؟چطور سران سپاه با این همه ادعا جرعت ندارن خودشون حرف بزنن؟اگر صلاح اتمی وجود نداره پس مشکل چی هست؟چرا مردم ما تو کشورهای دیگ هستن؟چرا مردمایی ک تاریخی این کشور هستن مورد ازار و اذیت هستن؟چرا این همه ب ناموس کشور تجاوز میشه ولی هیچ کس چیزی نمیگه؟کدوم ارتش؟کدوم سپاه؟واقعیت چی هس؟نمیدونم.. اگر سلاح اتمی دروغ هس چرا کره شمالی این همه سال تحریمه؟و چرا امریکا با اون ارتشش ب کره شمالی حمله نمیکنه؟

  • مدیر Vlad

   امام صادق علیه السلام در تفسیر «آل عمران/١٤٠» فرمود: از زمانی که پروردگار، حضرت آدم علیه السلام را آفرید هم زمان دو دولت ایجاد گردید: یکی دولت و حکومت خداوند و دیگری دولت و حکومت ابلیس؛
   پرسیدند که پس دولت خداوند کجاست و چه شده؟! ، امام فرمود : آگاه باشید که (پس از حکومت پیامبر و امام علی علیه السلام) هیچ کس صاحب دولت خدا نیست مگر یک قیام کننده. ( حضرت امام مهدی عجل الله )
   📗تفسیر عیاشی، ج۲، ص۱۴۵

   حضرت امام صادق (علیه السلام) درباره آیه‌: وَ اللَّیْلِ إِذا یَغْشی؛ فرمود:
   آن ایه درمورد نابودی دولت ابلیس است که تا روز قیامت خواهد بود و آن روز در زمان قیام قائم عجل الله هست
   تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۸، ص۱۵۴

   💎امام کاظم علیه السلام فرمودند:
   إِنَّ لِلْحَقِّ أَهْلًا وَ لِلْبَاطِلِ أَهْلًا فَأَهْلُ الْحَقِّ فِي شُغُلٍ عَنْ أَهْلِ الْبَاطِلِ، يَنْتَظِرُونَ أَمْرَنَا وَ يَرْغَبُونَ إِلَى اللَّهِ انْ يَرَوْا دَوْلَتَنَا… يَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ فِي إِصْلَاحِ الْأُمَّةِ بِنَا وَ أَنْ يَبْعَثَنَا اللَّهُ رَحْمَةً لِلضُّعَفَاءِ وَ الْعَامَّةِ… أُولَئِكَ شِيعَتُنَا وَ أُولَئِكَ مِنَّا وَ أُولَئِكَ حِزْبُنَا وَ أُولَئِكَ أَهْلُ وَلَايَتِنَا.

   حق اهلی دارد، باطل هم اهلی دارد. اهل حق راهشان از اهل باطل جداست. اهل حق، انتظار امر ما را می‌کشند (و منتظر ظهورند)، و از خدا آرزو دارند که دولتِ ما را ببینند… به درگاه خدا التماس می‌کنند تا (اوضاع) امّت را فقط به دست ما(امامان معصوم) اصلاح کند. و خدا (مهدی=قائم) ما را برای مهربانی با ضعیفان و عموم مردم مبعوث کند. آن‌ها شیعیان  ما هستند. آن‌ها از ما هستند. آن‌ها حزب ما و اهل ولایت ما هستند.

   📖مشكاة الأنوار، ص۶۳

   قال امیرالمومنین علیه السلام: «وَیل لِمَن جَهَلَ مَعْرفتی و لَمْ یعْرف حقّی اَلا انّ حقّی هُو حَقّ اللّه اَلا انّ حَقّ اللَّه هو حقّی».
   وای بر کسی که به شناخت من نادان باشد و حق من را نشناسد. آگاه باشید همانا حق من همان حق خداوند است و آگاه باشید همانا حق خداوند همان حق من است
   بحارالانوار جلد ۳۸ صفحه۲۹

   🟡 از نشانه‌ های امامِ معصوم و منتخبِ الهی …

   🔴 قَالَ آيَةُ اَللهِ اَلْعُظْمَى اَلْإِمَامُ اَلرِّضَا صَلَوَاتُ اَللهِ عَلَيْهِ : الْإِمَامُ وَاحِدُ دَهْرِهِ لَا يُدَانِيهِ أَحَدٌ وَ لَا يُعَادِلُهُ عَالِمٌ وَ لَا يُوجَدُ مِنْهُ بَدَلٌ وَ لَا لَهُ مِثْلٌ وَ لَا نَظِيرٌ …

   🟠 حضرت آیت الله العظمی امام رضا صلوات الله علیه می فرمایند : امام یگانه روزگار خود است ، احدی هم پایه او نیست ، هیچ عالمی با او برابر نمی شود ، جایگزینی برای او پیدا نمی شود و مانند و نظیری ندارد.

   📚الكافي ج1 ص201

  • مدیر Vlad

   بهتره فقط به کلام الله و فرمایشات معصومین رجوع کنی و اهل حدیث و اهل تحقیق و تعقل باشی و حرف های افراد غیرمعصوم رو بنداز توی سطل زباله در صورتی که مخالف بود با کلام الله و فرمایشات پیامبر و دوازده امام

 2. Avatar

  با سلام و تشکر از مطالب ارزنده شما
  اما یه اشکال!!! کدوم سیاستمدار؟!؟ به کی بگیم که بشنوه. کم جلوی مجلس تحصن کردیم برای واکسن!رییس مجلس چه جوابی داد؟ نماینده ها چطور؟ مگه تو خ پاستور تحصن نکردیم؟ کی اومد ملاقات ما؟ رییسی یا وزراش؟ هیچکس مردم رو دوست نداره. خیالتان راحت.
  “”شما می توانید با مصاحبه با سیاستمداران و نظامیان شجاع کشورمان و به چالش کشیدن موضوع سلاح هسته ای زمینه افشای این دروغ بزرگ را فراهم کنید.
  افرادی همچون سرلشکر محسن رضایی ، سرلشکر باقری ، سردار علایی، سردار تنگسیری، سردار فدوی، اقای علی مطهری ، دکتر حسن عباسی و…. اگر مجاب شوند این توان را د ارند که با افشای این دروغ دنیا را وارد فضای جدیدی کنند و بتوان به سمت عدالت و دنیای بدون جنگ رفت.”” عمرا اگه اینایی که نام بردی با ما باشن …

  • مدیر Vlad

   من شخصا ، کلا به هیچ یک از سیاستمداران و افراد سیاسی داخلی و خارجی حتی ذره ای اعتماد ندارم.
   —-
   اقای کرامت سلیمی این مطالب رو نوشته و فرستاده و ماهم منتشر کردیم برای تفکر بیشتر اعضا .
   پاسخگوی این مطالب خود اقای سلیمی هست و بهتره برای ایشون ایمیل بفرستید جهت گفتگو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 1 =

Translate »