آخرین مطالب
ارتباط انار و وسوسه های شیطانی

ارتباط انار و وسوسه های شیطانی

بررسی علمی،روایت ارتباط خوردن انار و محافظت در برابر وسوسه های شیطانی و اسرار باورنکردنی این روایت:

امام صادق(ع) می‌فرمایند: انار را با پیه آن بخورید؛ چراکه معده را می‌پالاید و ذهن را افزون می‏‌کند.

(الکافی ج 6 ص 354)

به کودکان خود انار دهید تا زودتر جوان شوند.

(محاسن 548 ح 860)

کسی که یک دانه از انار بخورد شیطان وسوسه را به مدت چهل روز بیمار می‌کند.

(الاصول من الکافي، شیخ کلینی، ج۶، ص۳۵۳.)


این مقاله مکمل مقاله های زیر می باشد و در ادامه قسمت سوم از هوش مصنوعی نوشته خواهد شد و این مقاله که در حال مطالعه آن هستید پیش نیاز می باشد.


چند روز پیش به طور اتفاقی به چند روایت مهم در مورد مقابله با وسوسه های شیطانی برخورد کردم که ائمه (علیهم السلام) برای در امان ماندن انسان از وسوسه های اجنه شیطانی، توصیه و سفارش به خوردن انار کرده اند و حتی فرموده اند که خوردن انار باعث می شود زمانی مشخص، انسان در برابر وسوسه شیطانی حفاظت شود و وسوسه ضعیف شود.توجه و تدبر در این روایات و بررسی علمی آن، باعث گشودن اسراری مهمی در رابطه با اجنه شیطانی می شود که به طور مختصر به این روایات بسیار مهم خواهیم پرداخت.

رسول خدا (صلی الله علیه آله و سلم): انار ، بهترین میوه در بین همه میوههاست و هر کس یك انار بخورد ، چهل صبح ، شیطان خویش را به خشم مىآورد.

المحاسن ، جلد 2 ، صفحه 359 ، حدیث 2249 عن مسعدة بن زیاد عن الإمام الصادق عن أبیه علیهماالسلام ، مکارم الأخلاق ، جلد 1 ، صفحه 370 ، حدیث 1221 ، بحار الأنوار ، جلد 66 ، صفحه 163 ، حدیث 43 دانش نامه احادیث پزشکی : 2 / 308

امام على (علیهم السلام) : انار را با پیه(غشای سفید داخلی) آن بخورید؛ چرا که معده را پاك مىکند. و هیچ دانه اى از انار در معده انسانى مسلمان، جاى نمىگیرد، مگر این که آن را روشن مىسازد و تا چهل صبح، شیطان و وسوسه را از آن دور مىکند.

مکارم الأخلاق ، جلد 1 ، صفحه 369 ، حدیث 1217 عن الإمام الصادق علیهالسلام ، المحاسن ، جلد 2 ، صفحه 355

پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلّم): انار بخورید؛ زیرا هیچ دانه اى از آن در معده جاى نمىگیرد، مگر این که چهل روز، قلب را نورانى مىسازد و شیطان را برون مىراند.

 عیون أخبار الرضا علیهالسلام ، جلد 2 ، صفحه 35 ، حدیث 80 عن أحمد بن عامر الطائی ، صحیفة الإمام الرضا علی هالسلام ، صفحه 106 ، حدیث 57 ، مکارم الأخلاق ، جلد 1 ، صفحه 371 ، حدیث 1226

امام صادق (علیهالسلام): هر کس انار بخورد، انار، شیطانِ وسوسه را از او دور مىسازد.

المحاسن ، جلد 2 ، صفحه 359 ، حدیث 2247 عن عبداللّ ه بن سنان ، بحار الأنوار ، جلد 66 ، صفحه 163 ، حدیث 41 دانش نامه احادیث پزشکی : 2 / 310

امام کاظم (علیهالسلام): هرکس روز جمعه یك انار بخورد آن انار، دل اورا تا چهل صبح نورانی می دارد اگر دو انار بخورد تا هشتاد روز و اگر سه انار بخورد تا صد و بیست روز و نیز وسوسه شیطان از او دور می شود و هرکس وسوسه شیطان از او دور شود، خداوند را نافرمانی نمی کند و هر کس خداوند را نافرمانی نکند خدای او را به بهشت در می آورد.

المحاسن، ج 2، ص 544 ؛ الکافی ، ج 6، ص 355 . طبرسی ، حسن بن فضل، مکارم الاخلاق، ص 171 ، قم، شریف رضی ، چاپ چهارم، 1412 ق.


در این روایات از یك خوراکی به نام انار نام برده می شود که در صورت خوردن آن وسوسه شیطان تضعیف و شما به مدت 40 روز از این وسوسه ها به میزان قابل توجهی محافظت می شوید و حتی شیطان همراهتان بیمار و خشمگین می شود!

ارتباط انار و وسوسه های شیطانی

سوالی که مطرح می شود این است که اگر جنس جن و وسوسه هایش هیچ ارتباطی با عالم ماده نداشتند و غیر مادی و مجرد بود،چگونه یك خوراکی مادی می تواند به طرز قابل توجهی جلوی چیزی مجرد و غیر مادی را بگیرد؟ مگر اینکه آن موجود و وسوسه اش به طریقی با عالم ماده ارتباط پیدا کند و برای همین منظور باید بخش از وجودش مادی باشد،چون خوراکی مادی قرار است جلویش را بگیرد.در صورتی که می دانیم هیچ چیز مادی نمی تواند جلوی چیزی غیر مادی رو بگیرد،به طور مثال هیچ چیز مادی نمی تواند جلودار فرشتگان مجرد و غیر مادی باشد و به آنها صدمه بزند و یا جلوی کار آنها را بگیرد،اما اجنه را می توان دور کرد و به آنها نیز صدمه زد.

چند نکته بسیار مهم در دل این روایات است :

 • اینکه ما می توانیم با کمك تجهیزاتی مادی با اجنه شیطانی مقابله کنیم،یعنی یك سری وسایل مادی می تواند به شیطان ضربه بزند،پس شیطان موجود کاملا مجرد و غیر مادی نیست که ابزار مادی می توانند جلوی کارش را بگیرند.
 • ما می توانیم با کمك برخی از خوراکی ها که یکی از آنها انار است از خود در برابر وسوسه شیطانی محافظت کنیم،یعنی مواد مادی دیگر نیز باید وجود داشته باشند که جلوی این امر را بگیرند
 • اگر بتوانیم رابطه خوراکی محافظ با وسوسه شیطانی را متوجه و کشف کنیم،به لحاظ تئوریك و محاسبات ریاضی می توانیم چیزی بسازیم که وسوسه شیطان را برابر صفر کند،یعنی برخی از خوراکی ها می توانند باتوجه به ویژگی هایشان و قدرتشان جلوی نفوذ وسوسه را بگیرد.
 • در روایت برای میزان مصرف انار زمانی خاصی برای محافظت مشخص شده است، یعنی هر گرم مصرف خوراکی محافظ مانند انار می تواند قدرت خاصی در مدت زمان مشخصی ایجاد نماید .
 • اگر رابطه خوراکی و وسوسه درك شود،براساس زمانبندی مطرح شده، می توان قدرت مادی این وسوسه شیطانی در عمل اندازه گیری شود و قدرت مورد نیاز برای مقابله محاسبه و اعمال شود

اما مرور و یادآوری مختصری در مورد نظریه علمی وسوسه شیطانی که مفصلش را در مقاله گفتیم،بیان نماییم

ارتباط انار و وسوسه های شیطانی

بر اساس دو آیه شریفه که فرمود جن را از آتش بدون دود آفریدیم و جن از دود سمی بسیار داغ است، جن را موجودی ،بوجود آمده از پلاسمای دی اکسید گوگرد بیان می شود که قسمت خارجی بدن این موجود یك میدان الکترومغناطیس قرار دارد که باعث پایداری پلاسما و محتویات داخل بدن این موجود که پلاسمای دی اکسید گوگرد است را محافظت می کند.

بحث علمی وسوسه و اغوای اجنه شیطانی نیز اینگونه بیان می شود که همین میدان الکترومغناطیس، قابلیت ایجاد امواج الکترومغناطیس دارد و گفتیم به لحاظ علمی، کارکرد مغز انسان بر پایه امواج و پالس های الکترومغناطیس که بین میلیارد ها نورون موجود در مغز ،تبادل می شود.یعنی نورون ها گیرنده و ارسال کننده این امواج الکترومغناطیس هستند و بخشی از وجود ما برپایه انرژی الکترومغناطیس عمل می کند. حال اجنه شیطانی، امواج الکترومغناطیس را به گیرنده های مغز ما که همان نورون ها و سیناپس ها هستند ارسال می کنند که وقتی این امواج دریافت می شوند تبدیل به مفاهیم و جملات با معنی در مغز می شوند.

حتی نظر ملاصداری شیرازی نیز موید این نظریه ای است که بیان شد. در مورد شخصیت خوب یا بد ایشان نظری نداریم اما ایشان وسوسه و القائات شیطانی را نتیجه خواطری می داند که از مصدر شیطان صادر و بر قلب انسان قرار می گیرد و انسان مختار در انتخاب آنها است. ایشان وسوسه و اغوا را به هیچ وجه با آنچه در مورد وسوسه بین برخی متخصصین و عوام مردم متداول است ،یکی نمی داند که می گویند شیطان جملاتی را در کنار گوش انسان بیان می کند و یا شیطان در درو ن بدن حرکت می کند و…

ایشان ضعف علمی و عملی در باور و ایمان انسان را عامل اصلی تقویت این خواطر شیطانی می دانند. ما نیز عرض کردیم گناه و دوری از خدا باعث تضعیف میدان الکترومغناطیس اطراف انسان می شود و این اتفاق باعث تقویت امواج الکترومغناطیس اجنه شیطانی می شود.

حال ارتباط وسوسه های اجنه شیطانی با انار از نظر علمی چیست؟

مطلبی که از ذهنم گذشت این بود که به طور قطع،انار باید خواصی ضد امواج الکترومغناطیس داشته باشد و این ویژگی است که جلوی وسوسه یا همان امواج الکترومغناطیس این موجود پلاسمایی را می گیرد. به نظرتان بعد از مطالعه ده ها مقاله از دانشمندان نقاط مختلف جهان به چه چیزی رسیدیم؟!

بله،موضوع اعجاب انگیز آن بود که انار قوی ترین خوراکی و تقویت کننده بدن برای مقابله با امواج الکترومغناطیس است. بیش از 2 هزار مقاله تحقیقی و عملی در مورد خواص ضد امواج الکترومغناطیس انار نوشته شده است و بر روی موجودات زنده دیگر مانند موش ها آزمایش و اثبات علمی و عملی شده است. این تعداد مقاله غیر از مقاله هایی که در مورد خواص عجیب دیگر این میوه اعجاب انگیز نوشته اند.

نکته جالب آنجاست که تعداد قابل توجهی از این مقالات که در مورد خواص ضد امواج انار منتشر شده است، مربوط به پوست خارجی انار است که در مورد خاصیت باور نکردنی ضد امواج الکترومغناطیس آن بسیار صحبت شده است.طلای بسیار ارزشمندی که ما بدون آنکه بدانیم در داخل سطل آشغال می اندازیم که خواص اعجاب انگیزی دارد که مهمترین آن خاصیت ضد امواج الکترومغناطیس است.

عصاره و یا پودری که از این پوست تهیه می شود بدن را بشدت در برابر پرتو ها و تشعشعات امواج الکترومغناطیس مقاوم می کند،از همین روی، تحقیقات گسترده جهانی در این مورد صورت گرفته است.

حتی تعداد قابل توجهی مقاله در مورد ساختار میکروسکوپی این پوست مورد بررسی قرار گرفته است که از آن الگوی ساختاری پوست انار، کامپوزیت های ساخته شده که جاذب امواج الکترومغناطیس و مستهلك کننده آن است تا بتوان در ساختمان سازی استفاده شود.

خواص آب انار بر روی موشهایی که در برابر خطرناك ترین نوع امواج قرار گرفته بودند آزمایش شده بود. خطرناك ترین نوع امواج ،امواج با کوتاه ترین طول موج ،معروف به امواج نانومتری هستند که به امواج یونیزان نیز شناخته می شوند.امواجی که فراتر از نور مرئی تا امواج گاما می باشند جزء این امواج بسیار خطرناك و کشنده هستند که قابلیت آسیب به DNA انسان را دارند . چنانچه شما در مدتی مشخص در مجاورت این امواج قرار بگیرد، درکمترین زمان دچار سرطان هایی مانند سرطان خون و اختلال در بدن و مرگ خواهید شد. در این آزمایش که با امواج گاما صورت گرفت موش هایی که عصاره انار را دریافت کرده بودند به طرز باور نکردنی بدنشان در برابر خطرناکترین نوع امواج مقاومتی خوبی نشان داد اما آنهایی که عصاره انار را دریافت نکرده بودند آسیب جدی دیدند.

ارتباط انار و وسوسه های شیطانی

اینکه میوه انار بتواند بدن را در برابر خطرناك ترین نوع امواج مقاوم کند ،کشف بسیار مهم و بزرگی است، چون غالبا امواج یونیزان کمتر در محل زندگی وجود دارد ،پس چیزی که توانسته بدن را در برابر خطرناکترین نوع امواج مقاوم کند پس در برابر امواج خطرناك دکل های فورجی و فایوجی که سطح پایین تر و غیر یونیزان هستند نیز می تواند مقاومت بدن را بالا ببرد.

مطلب جالب دیگری نیز در تحقیقات به آن رسیدم این بود که ناسا ،تحقیقات مهمی در مورد خواص ضد امواج الکترومغناطیس انار و آب انار انجام داده است تا بتواند فضانوردان را که در فضا در برابر امواج دائمی یونیزان قرار دارند را بتواند حفظ کند. نکته مهم در دل این مطلب این است که اگر فضاپیما و فضانوردان تا الان در برابر امواج یونیزان دائمی در فضا بوده باشند، تا الان خیلی از این افراد باید در کمترین زمان سرطان گرفته و مرده باشند، در صورتی که از انسان های روی زمین هم سالم تر هستند! وقتی به این نوع مطالب عمیق می شوی ،حقه بازی و دروغگویی ناسا بیشتر برای آدم عیان می شود و چندان نیازی به دیدن فیلم های ساختگی ارتباط زنده فضانوردان با زمین نیست که در آن اجسام از دست فضانوردان با سرعتی برابر سرعت داخل زمین سقوط می کند، و یا وجود حباب های آب موجود در فیلم های فضانوردان یا مگس و پشه های موجود در فضا!

بله انار، شما را به طرز اعجاب انگیزی در برابر هر نوع امواج الکترومغناطیس مقاوم می کند و این رمز و راز آن روایت های شریف است که با خوردن انار بدن و مغز در برابر امواج الکترومغناطیس ارسال شده اجنه یا همان وسوسه مقاوم می شود و باعث تضعیف وسوسه یا همان امواج می شود. یعنی ما با استفاده از این خوراکی ها می توانیم کاری کنیم که دیگر میزان نفوذ این امواج و وسوسه ها را به صفر برسانیم و فقط نفس اماره برایمان مشکل و مزاحم باشد.

روایت بسیار عجیبی از امام رضا (علیه السلام) وجود دارد که می تواند موید عرض ما باشد. ایشان می فرماید خوردن انار باعث می شود شیطان تا 40 روز لال و خفه شود یا به تعبیر بیان شده امواج الکتر ومغناطیس شیطان قطع و مستهلك و بی اثرشود.

امام رضا (علیه السلام) به نقل از پدران بزرگوارشان به نقل از پیامبر اکرم (ص) میفرماید: کُلُوا الرُّمَّانَ فَلَیسَتْ مِنْهُ حَبَّةٌ تَقَعُ فِی الْمَعِدَةِ إِلَّا أَنَارَتِ الْقَلْبَ وَ أَخْرَسَتِ الشَّیطَان أربعین یوما «انار بخورید، هر دانهای از انار که در معده قرار میگیرد، موجب نورانیت دل و لالی و سکوت شیطان برا ی چهل روز میشود». عیون اخبارالرضا، جلد2

پس یکی از مهترین کارها برای ما باید مصرف انار باشد،که می توان برای فصولی که انار موجود نیست یا گران است، در فصل فراوانی تهیه، آب آن جدا و رب انار تهیه شود و هسته و پوستش آسیاب شود و در طول سال از آن در غذاها به طور مداوم استفاده شود خصوصا در حال حاضر که کووید دوم قرار است بر پایه امواج الکترومغناطیس ایجاد شود. در طب سنتی روشی برای پودر کردن پوست انار توصیه شده که جالب است،آن هم جوشاندن پوست انار با سرکه (نابود کننده دی اکسید گوگرد=جن) و سپس پودر کردن آن است.

جوشانده پوست انار نیز خاصیت بسیار زیادی برای بدن و خصوصا حفاظت ضد امواج الکترومغناطیس دارد. دانشمندان در تحقیقات خود ، اکثرا از انار پوست قرمز استفاده و سفارش کرده اند.

ارتباط انار و وسوسه های شیطانی

کمی در مورد انار این میوه بهشتی بیشتر بدانیم

یکی از میوه ها بلکه مهمترین آنها انار است. از روایات استفاده میشود که انار بهترین میوه است و اولین مرتبه از نظر رتبه همان انار است. اگر بخواهیم میوه ها را رتبه بندی کنیم اولی ن و بهترین میوه انار است. انار فوائد زیادی دارد اما همین بس است که یك میوه بهشتی است.

در روایتی می فرماید: میوه صد و بیست نوع است و سید میوه ها انار است. المحاسن، برقی ، ج 2 ص 539 .

بنابراین بهترین میوهها انار است. در خوردن انار نباید کوتاهی بشود. چه درفصل آن و چه خشك آن باید مصرف بشود . یک ی از خصوصیات انار این است که هم گرسنه و هم سیر میتوانند مصرف کند درحالیکه هر میوهای زمانی برای مصرف دارد یکی ناشتا باید خورده بشود و یکی بعد از غذا باید صرف شود. یکی شب باید مصرف بشود یک ی روز و شب نباید مصرف شود.

اما انار زمان ندارد . واما فائدهی اول انار این است که هر فاسدی را اصلاح میکند. معده اگر خراب باشد اگر سرطانی باشد و قدرت خوردن هیچ چیزی را نداشته باشد درعین حال انار را اگر بخورد برنمیگرداند . انار حالت تهوع را از بین میبرد اگر شخص همه چیز را برگرداند انار را برنم یگرداند چون انار به هرجای خرابی برسد اصلاح میکند:

دو چیز صالح هستند و وارد هر درونی فاسدی نمیشوند مگر اینکه آنجا را اصلاح میکنند و دو چیز فاسد هستند وارد هر قسمت ی نمیشوند مگر اینکه خرابش میکنند اما آن دو چیز که صال حاند انار و آب ولرم هستند وآن دو چیز که فاسدند پنیر و گوشت خشك و کهنه هستند. المحاسن، برقی ، ج 2 ص 463 .

پیامبر ص فرمودند:

در هر انار دانهای از بهشت وجود دارد پس دانههایی که پخش میشود را بخورید. المحاسن، برقی ، ج 2 ص 542 .

روایتی دیگری از امام باقر و امام صادق (علیهما السلام) میفرماید: بر روی ز مین میوهای نزد پی امبر (ص) محبوب تر از انار نیست و همواره به خداق سم هنگا می که انار میخوردند دوست نداشتند کسی با او شریك بشود . المحاسن، برقی ، ج 2 ص 541

پیامبر زمان یکه انار میخوردند دوست داشت که کسی در آن مشارکت نکند چون انار دانه بهشتی دارد البته روایات دیگری وجود دارد از حضرت امیر (ع) :هنگا می که انار میخورد زیر آن یك پارجه ا ی پهن میکردند از او دراین باره سوال شد، فرمود در انار دانه هایی از بهشت است سپس گفته شد یهودی و انصرانی انار میخورند پس چگونه است؟ فرمود در این صورت خداوند فرشتهای میفرستد تا این دانه را بردارد . المحاسن، برقی ، ج 2 ص 541

ارتباط انار و وسوسه های شیطانی

روایتی هست که یك یهودی آمد نزد حضرت امیر (ع) و عرض کرد اینکه شما میفرمایید نمیتوانم انار بخورم من یك انار کامل خوردم دراین حال حضرت دست داخل محاسن یهو دی کرد و دانه اناری درآورد و تناول نمود و فرمود این همان دانه بهشتی بود که تو نخوردی.

روایتی از امام صادق (ع) است: دو چیز برای هرچیزی منفعت دارند و ضرر ندارند آب ولرم و انار است. الکافی ، کلینی ، ط اسلامیه ، ج 6 ص 315 .

یکی از مواد دیگر که بدن را در برابر امواج مقاوم می کند سیر است .

.ویتامین دی نیز علاوه بر خاصیت مقاوم سازی بدن در برابر مسمومیت با گاز دی اکسید گوگرد (کووید 19) ،بدن را در برابر امواج الکترومغناطیس(کووید بعدی) نیز مقاوم می کند.

یکی از خواص بی نظیر انار خاصیت آنتی اکسیدان و ضد سرطانی بی نظیر این میوه است. یکی از شایع ترین سرطان هایی که در اثر امواج الکترومغناطیس ایجاد می شود سرطان خون است و مقالات بسیار زیادی در مورد خواص ضد سرطانی اعجاب انگیز انار وجود دارد که افراد را در برابر سرطان های مختلف خصوصا سرطان خون مقاوم می کند.

اگر ما بتوانیم فردی را که یك انار کامل خورده را در برابر طول موج خاصی قرار دهیم، می توانیم رابطه بین خوردن یك انار و میزان مقاومت در برابر آن طول موج را سنجیده و طول موجی که در برابر آن بدن چهل روز مقاوم می شود را کشف کرد. این طول موج،همان فرکانسی است که شیطان امواج الکترومغناطیس یا همان وسوسه و اغوا را ارسال می کند. شیطانی که دیگر نتواند امواج الکترومغناطیس را به مغز انسان ارسال کند به همین خاطر خشمگین و بیمار می شود چون موجودی بی مصرف خواهد شد،این دلیل خشم شیطان از خوردن اناراست که در روایات گفته شده است.

در انتها تاکید می شود هیچ اسباب مادی نمی تواند بهتر از ایمان قلبی به خدا و ارتباط با خدا و معصومین (علیهم السلام) و دوری از گناه ،جلوی مکر و کید و اغوای شیاطین را بگیرد.

رمز فایل، در صورت وجود :

درباره زمین تخت

زمین تخت
زمان خود را به بهتر کردن خود با مطالعه نوشته های دیگران اختصاص دهید. بنابراین شما به سادگی آنچه را بدست می آورید که دیگران سخت برای آن زحمت کشیده اند.

همچنین بررسی کنید:

سازمان نسناس های شیطان پرست ناسا را دقیق تر بشناسید …

((نام مقاله : سازمان نسناس های شیطان پرست ناسا را دقیق تر بشناسید … )) …

7 دیدگاه

 1. Avatar

  خدای را سجده! خدای را سجده!
  چقدر لذت بردم و خوشحالم که خیلی اتفاقی با سایت شما آشنا شدم. افتخار میکنم که شیعه اهل پیامبر صلوات الله و سلامه علیه و آله هستم. الحمدالله رب العالمین. خدای را شکر! خدای را شکر!
  بابت زحماتی که برای گردآوری مطالب میکشید بسیار ممنونم. با مطالعه سایت شما کم کم به جواب سوالاتی که مدتها برایش جوابی نمیافتم میرسم. اجرتون با امام زمان علیه السلام

 2. Avatar

  مقاله ارزشمند

 3. Avatar

  در باره انگور هم تحقیق کنید

 4. Avatar
  رضا رفیعی پور

  اجر زحمات تون با امام حسین ( ع )
  الحمدالله که شما رو داریم
  خدا حافظ تون باشه

 5. Avatar

  عزیز دل خوشا به حال مومن
  چون پیوسته برای مومن خیر است و وای به حال غیر مومن که پیوسته برای او شر خواهد بود
  و کسی که به ولایت علی بن ابی طالب ایمان داشته باشد، که ولایت او، وجود خود امیر المونین است
  و کسی که ایمان به او داشته باشد به مهدی ایمان خواهد داشت و کسی که به مهدی ایمان نداشته باشد دروغ می گوید که به علی و محمد و الله ایمان دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 + 4 =

Translate »