ترجمه و تشریح کامل مستند آزمایش لیزر 21 مایل در اثبات زمین تخت و نقض کرویت.

آزمایش لیزر

در این مستند ، شما آزمایش لیزر که توسط تیم FeCore  انجام شده را همراه با توضیحات کامل و  ترجمه ای فارسی مشاهده خواهید کرد

(( توجه : ویدیو پس از اتمام پردازش توسط اپارات ، در همین جا قابل مشاهده خواهد شد))

 

ترجمه مستند Dr.John.D درباره آزمایش لیزر و شکست نور

دیدگاهتان را بنویسید

پنج × 4 =