علل الشرائع / زمین تخت پارسیکتاب علل الشرائع / جلد کلی

 

صرفا نسخه عربی کتاب را بخوانید و از خواندن ترجمه های فارسی بشدت خود داری کنید ! بدلیل اینکه در ترجمه فارسی ، مترجمان کلماتی را کم و زیاد کرده اند که حاصل از تفسیر به رای هست و این عملی حرام است که برخی مترجمین و مفسرین به آن دچار اند.

دیدگاهتان را بنویسید

11 + یازده =