آخرین مطالب
گنبد دوار

حرکت ستارگان شمال و جنوب – پلاریس و سیگما اکتانتیس

در دروس دانشگاهی به ما گفته اند که زمین باید یک کره باشد، زیرا ستارگان در “نیمکره” جنوبی به دور یک ستاره قطبی جنوبی یعنی «سیگما»حرکت می کنند. به همان شکلی که ستاره های سمت شمالی به دور «پلاریس» یا ستاره قطب شمال می‌چرخند. این نیز مصداق دیگری از قربانی کردن حقیقت و انکار شواهد و حواس ما به منظور حمایت از نظریه ای است که به تمام معنا نادرست و غیرطبیعی است. هر ناظری می داند که ستاره قطب شمال مرکز تعدادی از صورت فلکی است که در جهت دایره ای بر روی زمین حرکت می کنند. نزدیک‌ترین‌ها به آن، به‌عنوان «خرس بزرگ – دُب اکبر » و غیره، در تمام انقلاب بیست و چهار ساعته‌شان همیشه در انگلستان قابل مشاهده هستند. آنهایی که به سمت جنوب دورتر هستند، از شمال به شمال شرقی خیز می کنند و از جنوب به جنوب غربی می روند.

ستارگان
ستاره پولاریس

هنوز در جنوب تر از شرق به شمال بالا می روند، و از غرب به سمت شمال. دورترین جنوب قابل مشاهده از انگلستان، افزایش بیشتر به سمت شرق و جنوب شرقی و غروب به سمت غرب و جنوب غربی است.اما تمام ستارگان قابل مشاهده از لندن به گونه ای طلوع و غروب می کنند که با دکترین چرخش (doctrine of rotundity) سازگاری ندارد. به عنوان مثال، اگر با پشت به سمت شمال، بر روی زمین مرتفعی که به عنوان “صندلی آرتور” در نزدیکی ادینبورگ شناخته می شود، بایستیم و ستارگان را در نقطه اوج موقعیت خود یادداشت کنیم و چندین ساعت تماشا کنیم، ستارگان اوج به تدریج به سمت شمال غربی عقب نشینی خواهند کرد. اگر همین کار را در وودهاوس مور (Woodhouse Moor)، نزدیک لیدز (Leeds) یا هر یک از قله های کوه در یورکشایر (Yorkshire) یا دربی شایر (Derbyshire) انجام دهیم، همین پدیده مشاهده می شود.

دروغ کرویت

همین موضوع را می توان از بالای تپه پامچال (Primrose Hill) در نزدیکی پارک ریجنت لندن مشاهده کرد. از همپستد هیث (Hampstead Heath)؛ یا تپه تیرانداز، در نزدیکی وولویچ. اگر تمام شب بمانیم، ما همان ستارگانی را مشاهده خواهیم کرد که از شمال شرقی به سمت موقعیت ما طلوع می کنند و نشان می دهد که مسیر همه ستارگان بین ما و مرکز شمالی به عنوان یک مرکز چرخش مشترک به دور ستاره قطب شمال حرکت می کنند، همانطور که آن ستاره ها باید بر روی یک هواپیما مانند زمین انجام می شود ثابت شده است.

مستند زمین تخت پارسی فصل اول قسمت 1 remake

غیرقابل انکار است که بر روی یک کره ستارگان اوج طلوع می کنند، از بالای سر می گذرند و در صفحه موقعیت ناظر قرار می گیرند. اگر اکنون به دقت ستارگان اوج صخره جبل الطارق را به دقت تماشا کنیم، همان پدیده مشاهده می شود. از دماغه امید خوب (Cape of Good Hope)، سیدنی و ملبورن در استرالیا، در نیوزیلند، در ریو ژانیرو، مونت ویدیو (Monte Video)، والپارایسو و جاهای دیگر در جنوب نیز همینطور است. اگر ستارگان اوج همه جاهای روی زمین که مشاهدات خاصی در آنها انجام شده است، از افق صبح به اوج ناظر برخاسته و به افق شام فرود آیند، نه در صفحه ای با موقعیت چنین ناظری، اما در یک کمان دایره ای متحدالمرکز با مرکز شمالی، بنابراین ثابت می شود که زمین یک صفحه است، و کروی بودن به طور کلی رد می شود – در واقع نشان داده شده است که غیرممکن است.

توضیح قطب ها و چرخش ستارگان در زمین تخت


سیگما اکتانتیس یک ستاره منفرد در صورت فلکی اکتان است که ستاره قطبی نیمکره جنوبی را تشکیل می دهد. نام آن نیز به صورت σ Octantis نوشته می شود که به اختصار Sigma Oct یا σ Oct نوشته می شود و به طور رسمی Polaris Australis (/poʊˈlɛərɪs ɔːˈstreɪlɪs/) نامیده می شود. این ستاره یک درجه دورتر از قطب آسمانی جنوبی نیمکره جنوبی قرار دارد و تقریباً در مقابل ستاره شمالی قرار دارد.

در فاصله تقریبی 294 سال نوری از زمین، به عنوان یک غول فرعی با نوع طیفی F0 III طبقه بندی می شود. سیگما اکتانتیس دارای قدر ظاهری 5.5 است، اما کمی متغیر است و به عنوان متغیر دلتا اسکوتی طبقه بندی می شود.

سیگما اکتانتیس جنوبی است ستاره قطبی. به نظر یک ناظر در نیمکره جنوبی ، سیگما اکتانتیس تقریباً بی حرکت به نظر می رسد و به نظر می رسد همه ستاره های دیگر در آسمان جنوب در اطراف آن می چرخند. این بخشی از یک شکل کوچک “نیم شش ضلعی” است. با قطب جنوب واقعی بیش از یک درجه فاصله دارد و قطب آسمانی جنوب به دلیل آن از آن دور می شود حق تقدم اعتدالین.

زمین تخت اسلامی دو قطبی با مرکزیت کعبه


اما در اینجا با این ادعای مثبت مواجه می شویم که ستاره ای بسیار کوچک (با قدر ششم) در جنوب به نام سیگما اکتانتیس وجود دارد؛ که تمام صورت فلکی جنوب به دور آن می چرخند و بنابراین ستاره قطبی جنوب است. مخالفت با اظهارات بیان شده به سختی مؤدبانه است، اما مسلم است که افرادی که به این باور اشتباه رسیده اند که زمین یک کره است، به مناطق جنوبی زمین می روند، چنین موضوعاتی را به طور انتقادی بررسی نمی کنند. ستارگان را از مشرق به مغرب می بینند و راضی می شوند. اما آنها (کروی گرایان) بدون توجه به نتایج، آزمایشات خاصی را برای تعیین حرکات واقعی و مطلق صورت های فلکی جنوبی انجام نداده اند. یک چیز دیگر مسلم است که از و درون استوا ستاره قطب شمال و صورت فلکی دب اکبر و دب صغیرو بسیاری دیگر را می توان از هر نصف النهار به طور همزمان مشاهده کرد. در حالی که در جنوب، از خط استوا، نه به اصطلاح ستاره قطب جنوب، و نه صورت فلکی قابل توجه صلیب جنوبی، به طور همزمان از هر نصف النهار دیده نمی شود، که نشان می دهد که تمام صورت های فلکی ستاره قطب جنوب شامل– بر روی یک قوس جنوبی بزرگ و در سراسر نصف النهار، از طلوع آنها در عصر تا غروب آنها در صبح، عبور کنید. اما اگر زمین یک کره، سیگما اکتانتیس یک ستاره قطب جنوب، و صلیب جنوبی یک صورت فلکی مدور قطبی جنوبی باشد، همه آنها در یک زمان از هر طول جغرافیایی در یک عرض جغرافیایی قابل مشاهده خواهند بود، همانطور که در مورد ستاره قطب شمال وجود دارد. و صورت های فلکی دور قطبی شمالی. چنین، با این حال، عجیب است که اینطور نیست. سر جیمز کلارک راس تا زمانی که در 8 درجه جنوب خط استوا و در طول جغرافیایی 30 درجه غربی قرار داشت آن را ندید.

«سفرهای دریای جنوبی»، ص. 19، ج. 1.

فون اسپیکس و کارل فون مارتیوس در گزارش خود از سفرهای علمی خود در برزیل در سالهای 1817-1820 می گویند:

«در 15 ژوئن، در عرض جغرافیایی 14 درجه جنوبی، ما برای اولین بار آن صورت فلکی باشکوه را مشاهده کردیم. آسمان جنوبی، صلیب که برای دریانوردان نشانه صلح است و با توجه به موقعیتش، ساعات شب را نشان می‌دهد. هنگامی که آن را در فلک درخشان دیدیم.»

هامبولت مسافر بزرگ می گوید:

“ما برای اولین بار صلیب جنوب را در شبهای چهارم و پنجم ژوئیه در شانزدهمین درجه عرض جغرافیایی به طور مشخص دیدیم. این صلیب به شدت متمایل بود و هر از گاهی در بین ابرها ظاهر می شد. خدمه ای که در مستعمره ها زندگی می کردند، لذتی که از کشف صلیب جنوبی احساس می شد، به گرمی در آن سهیم بود.

اگر صلیب جنوبی یک خوشه دور قطبی از ستارگان باشد، مطمئناً نمی‌توان آن را برای دریانوردان روی خط استوا یا جنوب آن مشاده کرد. همیشه در بالای افق دیده می شود، درست همانطور که “خرس بزرگ” همیشه در و شمال استوا قابل مشاهده است. مخصوصاً زمانی که نزدیکترین ستاره متعلق به آن به طور قابل توجهی به ستاره قطبی جنوب نزدیکتر باشد، باید همیشه قابل مشاهده باشد تا نزدیکترین ستاره در «خرس بزرگ» به ستاره قطبی. شمال. هومبولت تا زمانی که صلیب جنوبی را ندید در عرض جغرافیایی شانزدهم جنوبی بود، و سپس «به شدت متمایل شد»، که نشان می‌دهد از شرق طلوع می‌کند، و در حرکت کلی ستارگان از شرق به غرب، مشترک با کل فلک ستارگانی که به دور زمین حرکت می‌کنند، سهیم است. ستاره قطبی منطقه شمالی دیده‌ایم که هر جا حرکات ستارگان به دقت بررسی شود، مشخص می‌شود که همه به هم متصل هستند و در ارتباط با محور شمالی زمین حرکت می‌کنند. هیچ جا نمی توان «گسست» در ارتباط کلی پیدا کرد. به جز آنچه که «حرکت مناسب» ستارگان خاص و گروه‌هایی از ستارگان نامیده می‌شود، همه در یک جهت کلی، متحدالمرکز با قطب شمال، و با افزایش سرعت با فاصله شعاعی از آن حرکت می‌کنند. برای رفع هرگونه تردید احتمالی در مورد حرکات ستارگان از شمال محوری تا منتهی الیه جنوب، تعدادی ناظر خاص، که هر کدام کاملاً فارغ از تعصبات مربوط به چرخش فرضی زمین هستند، ممکن است در مناطق مختلف جنوبی قرار گیرند. برای مشاهده و ثبت حرکات صورت فلکی شناخته شده جنوبی،ستاره فرضی قطب جنوب، اما به نصف النهار و عرض جغرافیایی هر موقعیت. این امر تعداد معینی از کسانی را که نمی‌توانند از ایده چرخش چشم پوشی کنند، راضی می‌کند، اما برای رضایت کسانی که متقاعد شده‌اند که زمین یک صفحه است، و منتهی الیه جنوب، محیط وسیعی دارد، اصلاً لازم نیست. یک محور قطبی برای اینها شواهدی که قبلاً ارائه شده است به اندازه کافی گواه خواهند بود.

نکات قطعی عبارتند از:

 1. هر جا آزمایش انجام شود، ستارگان در نقطه اوج طلوع نمی کنند ، به اوج نمی رسند و در یک راستا غروب نمی کنند. خط یا صفحه عرض جغرافیایی، همانطور که اگر زمین یک کره باشد.
 2. صلیب جنوبی همیشه از هر نقطه از نیمکره جنوبی قابل مشاهده نیست، همانطور که “خرس بزرگ” از هر نقطه در شمال است، و زیرا اگر زمین کروی باشد، هر دو باید لزوما و به طور یکسان قابل مشاهده باشند. با توجه به موارد متعددی که صلیب جنوبی را تا زمانی که ناظران به عرض های جغرافیایی 8 درجه، 14 و 16 درجه جنوبی نرسیده بودند، قابل مشاهده نبود، نمی توان گفت که آنها ممکن است اهمیتی به جستجوی آن نداشته باشند، زیرا ما مطمئن بودند که آنها “از مدتها پیش آرزوی آن را داشتند” و بنابراین باید در حین پیشروی به سمت جنوب کاملاً مراقب بودند. و هنگامی که مسافر هومبولت آن را “اولین بار” دید، “به شدت متمایل” بود، و بنابراین در افق شرقی پایین بود، و بنابراین قبلا نامرئی بود، فقط به این دلیل که هنوز بالا نیامده بود.
 3. زمین صفحه ای تخت است با مرکز کعبه که در دو محور شمالی و جنوبی و بر فراز آن ستارگان (اینکه در یک ماده خاص ثابت باشند یا در یک محیط ظریف شناور باشند هنوز مشخص نیست) در مسیرهای متحدالمرکز در فواصل شعاعی مختلف از حول محور شمالی و حول محور جنوبی حرکت می کنند. در جنوب و در هر کجا که مشاهدات انجام شده است. شواهد، آزمایشات خود نویسنده در بریتانیای کبیر، ایرلند، جزیره من، جزیره وایت، و بسیاری از جاهای دیگر است. اظهارات چند تن از دوستان بی طرف و راستگو که در نیوزلند، استرالیا، آفریقای جنوبی، ریو ژانیرو، والپارایسو و سایر مناطق جنوبی اقامت داشته اند و چندین اظهارات اتفاقی که قبلاً نقل شده است.
 4. ناحیه جنوبی زمین محوری منظم ندارد ، بلکه محیطی است. و بنابراین در قطب جنوب هیچ صورت فلکی منظمی دور قطب جنوبی وجود ندارد و همگی به صورتی نا منظم حول محور ستاره سیگما در جنوبگان در چرخش اند.

همه اظهارات خلاف آن مشکوک هستند، با حقایق شناخته شده سازگار نیستند، و بنابراین به عنوان مدرک قابل پذیرش نیستند.

 

درباره بهرام

بهرام
نمی شه آشتی داد سنگو با شیشه/از هر کی بپرسی اسمم تو لیسته ----- ببین بازی رو بردم بدون بودجه/تکتون ریزه و جفتتون پوچه

همچنین بررسی کنید:

هفت گنبد آسمان

نورافکنی خورشید و ماه و پشت روی آنها

نورافکنی خورشید و ماه و پشت روی آنها : ماه و خورشید پشت و رو …

15 دیدگاه

 1. Avatar

  سلام
  آقا حداقل با گوگل ترنسلیت ترجمه می‌کنی یه دستی بهش بکش جمله بندی رو درست کن خیلی داغونه

 2. Avatar

  سلام و وقت بخیر.
  اگر لطف کنید مطالب ر به زبان ساده‌تری بذارید خیلی بهتره. فهم این نوشتار یه کم مشکله
  دوما یه سوال دارم. بعضی ستارگان مثل ستاره صبحگاه و شامگاه یا زهره یا فک کنم همین ستاره شمالی و اینا مثل بقیه ستاره‌ها چشمک نمیزنن. چرا؟ توی بحر مکففوف نیستن؟ یا مثلا اون ستاره های پنجگانه که توی قران اومده و توی یکی از مقاله هاتون در رابطه با کهکشان راه شیری بهش اشاره کردین؟ اینام توی همون دریان؟ چطوریه؟ چرا فرق دارن؟

  • مدیر Bahram

   سلام;
   زمان لازم برای ویرایش ندارم، از جهت تخصصی بودن شاید برای شما مشکل باشه برای منجمین اما توضیحات واضح هست. برخی موارد در ایران اصلاً وجود نداره مثل دکترای ستاره شناسی که رجوع کنید به منابع خارجی، در ایران نهایت مدرس آماتور وجود داشته باشه.
   زهره ستاره نیست که چشمک بزنه بلکه کوکب هست، برخی ستاره ها که پِشت بحر مکفوف هستند چشمک زننده دیده میشن ما بقی ثابت هستند.

  • Avatar

   درسته ولی خب اخه مام میخوایم بفهمیم:) برای همین گفتم.
   ممنون
   فرق کوکب با ستاره چیه؟😬 اونایی که ثابت‌اند یعنی پشت بحر نیستند؟
   ببخشید من تازه واردم تو این بحث و اطلاعاتم پایینه و سوالاتم زیاد😅

  • مدیر Bahram

   کوکب همان 7 عدد هست که تغییر مکانی اون ها بر امور مردم زمین تاثیر گذار هست؛ برای درک بهتر این مورد “امام صادق(ع) و منجم عراقی” رو در گوگل سرچ کنید.
   و همینطور زمانی که گفته میشه قمر در عقرب هست کار مهم و تجارت نکنید رو مطالعه کنید.
   قمر (ماه) یک کوکب هست.
   زهره – مشتری – عطارد – ماه – خورشید – مریخ – زحل
   هفت کوکب هستند.

  • Avatar

   خیلی ممنون

 3. Avatar

  میشه لطفا در مورد علت سرد و یخبندان بودن دو قطب توی این مدل زمین و پدیده‌هایی مثل شفق قطبی و خورشید دوتایی که اونجا اتفاق می‌افته هم بگین؟ چرا و چطور ؟

  • مدیر Bahram

   شفق قطبی به خاطر گنبد آسمان و در/بالای لایه اگزوسفر ایجاد میشه به خاطر مغناطیسی که گنبد داره، این لایه مغناطیسی اسمش کمربند ون آلن گذاشته شده ه شفق در بالای اون هست.
   کمر بند ون آلن چیزی هست که باعث شه هیچ جسمی از زمین بالاتر نره!!
   پدیده خورشید دو و سه تایی در لایه استراتوسفر به خاطر قطرات ریز آب ابر های سیروسی شکل و یا کریستال های یخی بسیار ریز صورت می گیره که باعث میشه انعکاسی از خورشید ایجاد بشه و چند تایی دیده بشه.

 4. Avatar

  ممنون. میشه لطفا بگید علت یخبندان و سرد بودن دوتا قطب هم بگید

  • مدیر Bahram

   سلام;
   مسیر خورشید هر روز به مدت شش ماه به طور متناوب منبسط و منقبض می شود.

   با آنچه در زبان فنی، انحراف شمالی و جنوبی نامیده می شود ثابت می شود، که به سادگی می گویند که مسیر خورشید در تابستان به مرکز قطبی نزدیکترین و در زمستان دورترین فاصله از آن است.

  • Avatar

   سلام. پس علت همون دور بودن خورشیده. یعنی خورشید و ماه از این دوناحیه مستقیما عبور ندارن؟
   یه کم سخت شد😅 کاش یه طرح تصویری ارائه میدادین از حرکتشون. فهمش ساده تر بشه

  • مدیر Bahram

   بله،
   از دور دست طلوع 6 ماهه دیده میشه اما گرمای لازم رو نمی رسونه و نور لازم برای روشنایی هم ارسال نمیشه.
   موردی به نام (پدیده ی خورشید نیمه شب) هم مطالعه کنید.

 5. Avatar

  با توجه به این توضیحات قاعدتا باید پولاریس از قطب جنوب یا سرزمین های مسکون نزدیک به قطب جنوب هم حداقل با تلسکوپ قوی قابل رویت باشه. آیا قابل رویت هست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × پنج =

Translate »