آخرین مطالب
flatearthfarsi

زمین ثابت است و هیچ حرکتی ندارد!

زمین ثابت است و هیچ حرکتی ندارد! = قبل از مطرح شدن مدل کوپرنیکی خورشید مرکزی هرکسی که به آسمان نگاه میکرد همه چیز را درحال چرخش به دور زمین میدید.

مشاهدات میگویند ماه،خورشید،ستارگان و سیارات همگی درحال چرخش به دور زمین هستند و زمین کاملا ثابت است و انسان ها در طول تاریخ این را مشاهده میکردند.

“هرآزمایشی که برای اثبات حرکت زمین طراحی شده بود با شکست مواجه شد و حرکتی از زمین در آزمایشات دیده نشد و تنها حرکتی که دیده میشد حرکت جهان(ماه،خورشید،ستارگان و سیارات) به دور زمین بود”

Mark Wyatt از آیا زمین مرکزی ممکن است؟

درست در اواخر قرن نوزدهم و پس از قرن بیستم بسیاری تلاش کردند ثابت کنند مدل خورشید مرکزی (هلیوسنتریک) درست و مدل زمین مرکزی کاملاً غلط است اما تمام چنین تلاش هایی با شکست مواجه شد و تنها زمین مرکزی را تقویت کرد. یکی از مشهورترین آن ها آزمایش مایکلسون مورلی بود که مطابق با حرکت فرضی زمین در فضا برای اندازه گیری تغییر سرعت نور تلاش کرد، آن ها در جهات و مکان های مختلف اندازه گیری کردند و آزمایش آن ها برای کشف هرگونه تغییر قابل توجهی نتیجه خاصی نداشت همچنین آزمایش اصلاح شده مایکلسون برای اثبات مدل خورشید مرکزی شکست خورد ولی تنها نتیجه مثبت این بود که قادر به اندازه گیری حرکت اتر و آسمان تا حدود درستی بودند.

بنابراین برای حفظ مرگ مدل خورشید مرکزی از نتایج آزمایشات مایکلسون مورلی،جرج ایری، سایناک و… انیشتین تئوری نسبیت خاص را که ابتدا بصورت کلی اتر را از میان برد به جامعه علمی معرفی کرد.

زمین ثابت است
George Ellis

“مردم باید آگاه باشند که طیف وسیعی از مدل ها وجود دارند که میتوانند مشاهدات را توضیح دهند برای مثال من میتوانم برای شما یک مدل زمین مرکزی بر اساس مشاهدات بسازم که همه چیز درحال چرخش به دور ماست و شما نتوانید بر اساس مشاهدات آن را نقض کنید اما میتوانید از لحاظ فلسفی آن را نپذیرید. هیچ مشکلی با این مدل وجود ندارد آنچه من میخواهم بگویم این واقعیت است که ما از معیار های فلسفی برای انتخاب مدل هایمان استفاده میکنیم.”

کیهان شناس و فیزیک دان George Ellis

 

“مبارزه ای چنان خشن در این روز ها در علم بین دید بطلمیوس و کوپرنیک وجود دارد، هردو مدل میتوانند با یک توجیه برابر استفاده شوند و فقط با دوجمله: خورشید در مرکز است و زمین به دور آن حرکت میکند یا زمین در مرکز است و خورشید به دور آن حرکت میکند که به سادگی به معنی به دو سیستم مختصات مختلف است”

آلبرت انیشتین

زمین ثابت است
Fred Hoyle

“ما میدانیم که تفاوت بین خورشید مرکزی و زمین مرکزی تنها حرکت نسبی است که هیچ اهمیت فیزیکی ندارد”

فرد هویل فیزیک دان و ستاره شناس

من حقیقتاً میخواهم بدانم که اگر زمین در حقیقت حرکتی دارد چرا هیچکس در طول تاریخ بشریت نتوانسته حرکت آن را به اثبات برساند یا حتی نشان دهد؟ چگونه است که تمام نیرو ها مانند: گریز از مرکز، گرانش، اینرسیایی، حرکتی، برنولی و… به نحوی یکدیگر کاملا خنثی میکنند بطوری که هیچکس هرگز کوچکترین حرکت یا مقاومتی در این میان مشاهده نمیکند؟ درحقیقت گرانشی وجود ندارد و زمین کاملاً ثابت است.

اگر زمین همراه جو خود با سرعت 1000 مایل بر ساعت در حرکت است، سپس چرا خلبانان نیازی به جبران شتاب تا 1000 مایل بر ساعت ندارند؟ چرا هیچ مشکلی در پرواز ها ایجاد نمیشود؟ پرواز در یک اتسمفر دوار بسیار دشوار است و غیر ممکن به نظر میرسد. چرا در پرواز هایی که در خلاف جهت حرکت زمین (از غرب به شرق) انجام میشود مشکلی ایجاد نمیشود؟ قطعاً این پرواز ها که گاه خلاف جهت چرخش زمین و گاه در جهت چرخش زمین هستند باید تفاوتی داشته باشند! تنها عاملی که بر پرواز ها تاثیر دارد جریان های آب و هوایی و باد ها هستند نه حرکت زمین.

زمین ثابت است

در طول تاریخ تلاش های بسیاری شد تا ثابت کنند مدل خورشید مرکزی کوپرنیک صحیح و مدل زمین مرکزی نادرست است

تمامی تلاش ها در این راستا با شکست مواجه شدند معروفترین آن ها که قابل انکار نیز نمیباشد آزمایش مایکلسون مورلی است که توسط فیزیک دان آلبرت مایکلسون (1852 تا 1939) و شیمی دان ادوارد مورلی (1838 تا 1923) انجام شد

آزمایش مایکلسون مورلی از یک تداخل سنج برای اندازه گیری پرتو های نور استفاده کرد و ثابت کرد که زمین هیچ حرکتی ندارد و کاملا ثابت است. مایکلسون کاملاً از نتیجه آزمایش متعجب بود زیرا آن نتیجه ای که میخواستند بدست نیامد. آزمایشات دیگری نیز برای اثبات ثابت بودن زمین به ازمایش مایکلسون مورلی ملحق شدند از جمله آزمایش سایناک (در پست های قبل درباره آن توضیح دادیم) که ثابت کرد اتر وجود دارد و نسبیت کاملاً غلط است و زمین ثابت است و آزمایش جرج ایری (در پست های قبل درباره این آزمایش نیز توضیح موجود است) ثابت کرد که زمین ثابت و ستارگان حرکت میکنند

همچنین آزمایش مایکلسون-گیل-پیرسون که ثابت کرد اتر هر بیست و چهار ساعت یکبار از بالای زمین عبور میکند یا به دور زمین میچرخد و زمین ثابت است. آزمایشات بسیاری هستند که ثابت میکنند زمین حرکتی ندارد و نشان دهنده زمین ثابت هستند.

در حقیقت هیچ آزمایشی وجود ندارد تا ثابت کند زمین در حرکت است زیرا حرکت زمین بر اساس یک تئوری غلط و باطل است که با تمامی نتایج و آزمایشات در تناقض است

در آزمایش مایکلسون مورلی نور تقسیم به دو پرتو شده که یکی از نور های تقسیم شده در یک زاویه قائمه به جهت حرکت فرضی زمین منتشر شد و دیگری همراه مسیر جهت فرضی حرکت زمین.

نوری که در جهت زمین حرکت میکند باید زمان بیشتری نسبت به نوری که در زاویه قائمه حرکت میکند بگیرد. نبود تفاوتی در سرعت پرتو نور به معنای این بود که زمین ثابت است

برای دنیای علم این نتایج معنایی نداشت زیرا مخالف مدل خورشید مرکزی بود و ثابت میکرد زمین حرکتی ندارد و ثابت است.

نتایج آزمایش مایکلسون مورلی دنیای علم را شوکه کرد و پیامد های بد و ویران کننده ای برای مدل کوپرنیک داشت که زمین چرخان به دور خورشید را توصیف میکرد.

برگرفته از کتاب بزرگترین دروغ بر روی زمین نوشته ادوارد هندری

زمین ثابت است

توضیحی از آزمایش جرج ایری و اثبات ثابت بودن زمین در اتر:

ستاره‌ شناس انگلیسی جورج بیدل ایری شخصی بود که با انجام آزمایشاتی توانست اثبات کند این ستارگان هستند که حرکت میکنند نه زمین (زمین ثابت است) که بعد ها آزمایش او به عنوان یک آزمایش شکست خورده معرفی شد زیرا هیچکس حاضر به قبول کردن زمین ثابت نبود بنابراین این آزمایش عمدا کنار گذشته شد و دیگر جای بحث و گفتگویی در جوامع علمی نداشت زیرا کسی ثابت بودن زمین را نمیپذیرفت.

اگر یک تلسکوپ به سمت یک ستاره متمرکز شود و هردو ثابت باشند بدیهی است که نور به صورت مستقیم به سمت تلسکوپ میرسد

در 1729 جیمز بردلی دریافت که نوک تلسکوپ به سمت جلو و سمت یک ستاره در مرکز تلسکوپ فرض میشود که این مطابق با حرکت زمین به دور خورشید بود .

اجازه دهید که فرض کنیم که تلسکوپ با 5 درجه انحراف با سرعت پنج مایل در ساعت حرکت میکند

اگرچه این انحراف پنج درجه میتواند به همان اندازه ناشی از حرکت آسمان(گنبد) با سرعت پنج مایل در ساعت باشد که ستاره را به دور زمین میچرخاند.

زمین ثابت است

چنانچه ما اینجا میبینیم که نور در زاویه یکسان خواهد آمد و تلسکوپ هنوز هم باید 5 درجه منحرف باشد بنابراین انحراف تلسکوپ به ما نمیگوید که آیا ستاره حرکت میکند یا تلسکوپ.

بهرحال این یک آزمایش ساده است که میتواند مشخص کند زمین حرکت میکند یا آسمان(منظور از آسمان همان گنبد آسمان است که ستارگان را به دور زمین میچرخاند)

تمام چیزی که باید انجام دهید ثبت انحراف ضروری برای هر ستاره است سپس تلسکوپ را با آب پر کنید که تا حد زیادی موجب کند شدن سرعت نور در تلسکوپ شود.

خب اینجا تلسکوپ متحرک با 5 درجه انحراف از آب پر شده است و شما درحال حاضر میتوانید ببینید که نور ستاره به انتهای تلسکوپ نمیرسد، علت این است که نور ستاره وقتی که درحال عبور از داخل آب است بسیار کند میشود اما اگر تلسکوپ انحراف بیشتری داشته باشد به عنوان مثال 10 درجه نور ستاره قابل مشاهده خواهد شد

با انحراف بیشتر باید اینطور باشد چون نور کند شده است وقتی وارد تلسکوپ شده.

اما اگر نور ستاره با 5 مایل در ساعت از تلسکوپ عبور کرده باشد پس اگر تلسکوپ با آب پر شود هیچ انحراف بیشتری نیاز نیست به این دلیل که در هر صورت نور در 5 درجه می آید.

نور ستاره همان قدرت را دارد اما فقط هنگام عبور از آب کند میشود. اگر تلسکوپ درحال حرکت باشد درحالی که با آب پر شده است باید انحراف بیشتری داشته باشد تا ستاره دیده شود اما در حقیقت ستاره در حرکت است و تلسکوپ ثابت است و نور ستاره بصورت آهسته به سمت ما حرکت میکند پس دیگر نیازی نیست که تلسکوپ بیشتر منحرف باشد.

در 1871 جرج بیدل ایری ستاره شناس سلطنتی این آزمایش را انجام داد.

زمین ثابت است و این آسمان و ستارگان هستند که حرکت میکنند

(در متن بالا منظور از حرکت تلسکوپ،حرکت تلسکوپ همراه چرخش فرضی زمین است)

به اختصار، خورشید،ماه و ستارگان دقیقا چیزی را انجام میدهند که سال ها بشر در طول تاریخ آن را مشاهده کرده است ما به چیزی که چشمانمان میگوید باور نداریم چون این را یک سیستم فریبکار به ما آموخته است، این سیستم میخواهد ما چیزی را که هرگز مورد تایید آزمایشات و مشاهدات نیست باور کنیم. این سیستم فریبکار به ما آموخته که زمین با سرعت 1000 مایل برساعت در استوا به دور خود میچرخد(و البته با سرعت 67000 مایل برساعت به دور خورشید در حرکت است) اما هیچکس هرگز و هرگز این را نه دیده و نه احساس کرده است و البته قابل اندازه گیری و آزمایش نیز نمیباشد. همچنین حرکتی که زمین با سرعت حدود 500000 مایل برساعت به دور کهکشان دارد یا سرعت پرتاب زمین از آغاز بیگ بنگ با سرعتی حدود 670000000 که بعد از میلیون ها سال به آن دست یافته است. این سرعت ها هرگز قابل اندازه گیری،احساس و مشاهده نیستند و مشاهدات،آزمایشات یا به عبارت دیگر علوم تجربی به ما نشان میدهد که زمین کاملا ثابت است. یادتان باشد که هیچ آزمایشی نتوانست ثابت کند که زمین حرکت میکند.

مارشال هال برگرفته شده از A small,young universe after all

با حذف زمین ثابت از مرکز جهان این ماسون ها(کوپرنیک،کپلر،نیوتون،گالیله،انیشتین و…) مارا از لحاظ فیزیکی و روانی از یک مکان باشکوه و با اهمیت به یک جهان پوچ انتقال دادند

اگر زمین مرکز جهان باشد سپس خدا،آفرینش و هدف وجود انسان معنا و اهمیت خاصی پیدا میکند. اما اگر زمین را یکی از میلیون ها سیاره به دور میلیارد ها ستاره در تریلیارد ها کهکشان فرض کنیم سپس هدف خاص آفرینش انسان و جهان به کلی زیر سوال خواهد رفت و دیگر معنای خاص خود را نمیدهد. اگر شما به فرگشت اعتقاد ندارید پس نباید به کرویت زمین و بیگ بنگ نیز معتفد باشید زیرا این دو فرضیه پوچ که به عنوان حقیقت به شما گفته شده باهم رابطه خاصی دارند و بدون یکدیگر ناقص هستند، آن ها میخواهند شما باور داشته باشید که یک ماهی تکامل یافته هستید که با میمون ها جد مشترک داشتید و بر روی یک کره چرخان در یک فضای سرد و خلا و بی انتها در حرکت هستید این یک فریب بزرگ است.

“تئوری خورشید مرکزی، با قرار دادن خورشید در مرکز، تصور بشر را از آفرینش تغییر داد و این را به بشر آموخت که در یکی از سیارات سرگردان در یک فضای سرد و تاریک است و از نظر او این احتمال کمتر وجود دارد که برای زیستن هدف دار و با سربلندی خلق شده باشد که هدف او بعد از مرگ بهشت است”

موریس کلاین

زمین ثابت است

آزمایش ساگناک یکی دیگر از آزمایشاتی بود که اثبات کرد نسبیت انیشتین باطل و کاملا غلط است و ثابت کرد زمین کاملا بدون حرکت و ثابت است

خلاصه مقاله: اتر وجود دارد و زمین ثابت است. علم مدرن نمیتوانست با وجود اتر فرضیات جدیدتری ارائه دهد زیرا ثابت بودن زمین را قبول نداشت به همین علت بود که مفهوم اتر به کلی از علم حذف شد. تمامی آزمایشاتی که برای اثبات حرکت زمین انجام شدند تنها ثابت کردند که زمین کاملا ثابت است و حرکتی ندارد و نتایج آن ها به نفع زمین مرکزی بود نتایجی که بطور کامل غیر قابل انکار هستند.

بله زمین ثابت است و هیچ آزمایش و مشاهده ای نمیتواند حرکت زمین را نشان دهد زیرا زمین ثابت و تخت است.
آزمایش فیزو: زمین ثابت است

آزمایش فیزو: زمین ثابت است

آزمایش آگوستین فرنل: زمین ثابت است

آزمایش آگوستین فرنل: زمین ثابت است

آزمایش آراگو: زمین ثابت است

آزمایش آراگو: زمین ثابت است

اراتوستن – خورشید و سایه ها

اراتوستن – خورشید و سایه ها

آزمایش مایکلسون – مورلی

آزمایش مایکلسون – مورلی

اثبات زمین ثابت و ایستاده با دین و علم

اثبات زمین ثابت و ایستاده با دین و علم

ثابت و ایستاده بودن زمین تخت در خطبه 143 نهج البلاغه

فَاَطاعَتا، وَ اُقيمَتا عَلى حُدُودِ مَصالِحِكُمْ فَقامَتا.
مأمورند پس خدا را اطاعت کرده اند، و دستور دارند به مصالح شما بایستند پس ایستادند (=ثابت و بی حرکت شدند).

ثابت و ایستاده بودن زمین تخت در خطبه 143 نهج البلاغه

آزمایش جرج ایری – اثبات ثابت بودن زمین

آزمایش جرج ایری – اثبات ثابت بودن زمین

جورج ساگناک و اثر ساگناک

جورج ساگناک و اثر ساگناک

رمز فایل، در صورت وجود :

درباره بهرام

بهرام
زمان خود را به بهتر کردن خود با مطالعه نوشته های دیگران اختصاص دهید. بنابراین شما به سادگی آنچه را بدست می آورید که دیگران سخت برای آن زحمت کشیده اند.

همچنین بررسی کنید:

آلبرت انیشتین بزرگترین فریبکار تاریخ

انیشتین بزرگترین فریبکار تاریخ

آلبرت انیشتین یکی از بزرگترین فریبکاران تاریخ علم که باعث و بانی اوضاع فعلی جهان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده − چهار =

Translate »