آخرین مطالب
ژیروسکوپ لیزری حلقه ای و چرخش زمین ؟!

ژیروسکوپ لیزری حلقه ای و چرخش زمین ؟!

پرسش اعضا : لیزر های حلقه ای میتوانند نشان دهند چرخش زمین وجود دارد. چه توضیحی در این مورد می دهید؟

پاسخ ما :
ژیروسکوپ لیزری حلقه ای یک دستگاه کاربردی از آزمایش مایکلسون گیِل پیرسون است طرز کار این دستگاه بر پایه اثر سایناک میباشد که نشان می دهد نور سرعت را روی یک سکوی چرخان تغییر می دهد (اثر سایناک یا تداخل سایناک که به افتخار فیزیکدان فرانسوی جرج سایناک نامگذاری شده است (درباره اش در فصول گذشته مطالب بسیاری خواندید)، پدیده ای است که در تداخل سنجی حاصل از چرخش روی میدهد. اثر سایناک در حالت پیکربندی خاصی که تداخل سنجی حلقه ای نامیده میشود آشکار می شود. یک باریکه نور تقسیم شده و دو باریکه حاصل در یک خط سیر اما در خلاف جهت یکدیگر هدایت می شوند) بر اساس این آزمایشِ مایکلسون، ما زمین رو سکوی چرحان در نظر خواهیم گرفت چرا که برخی ادعا کرده اند که چرخش زمین را با این آزمایش تشخیص داده اند.

جورج ساگناک و اثر ساگناک

نتیجه آزمایش مایکلسون گیِل پیرسون درهاله ای از ابهام قرار داشت اگرچه شاید مبهم تر از تغییرات مثبت مداوم کوچکی که در آزمایش های مایکلسون مورلی دیده شده بود نبود متشکل از 269 آزمون جداگانه با قرائت هایی که از -0.04 تا +0.55 از یک حاشیه متغیر با میانگین در 0.26 حاشیه. از نتایج مایکلسون پیرسون اینگونه برداشت میشود که میتوان نتیجه گرفت نتیجه قابل قبول تقریبا 3 کیلومتر بر ثانیه میباشد نزدیک به سرعت چرخش زمین اما نتیجه به دست آمده از اهمیت نوار مرزی برخوردار بود. می توان گفت که این آزمایش نتیجه ای نداشت چرا که نه دلیلی دال براثبات جابجایی در فاز پرتوهای نور بود ونه چیزی شبیه به آن.

آزمایش مایکلسون – مورلی

اساساً آزمایشات نتایج وحشیانه ای را به همراه داشت. در هر آزمایش تقریباً هیچ تغییری در سرعت نور ایجاد نشد، جای تعجب است که چرخش زمین شروع و متوقف بشود هنگامی که در زمان های مختلف آزمایش میشود. تنها از طریق آمار و ارقام ادعا شد که این آزمایش چرخش زمین را تشخیص داده است. نتایج ناسازگار با محیط ماهیتی مبهم داشتند و هیچ مدرکی از تغییر در فاز پرتوهای نور ارائه نمی دادند. همان گونه که در بالا نیز به آن اشاره شد نتایج آزمایشات مایکلسون پیرسون نامتعارف بوده و با استفاده از یک الگوریتم دریافت نتایج استفاده میشد. اگر بخواهیم بگوییم که ژیروسکوپ لیزری حلقه ای همان دستگاه است، پس همان انتقاد نیز بر آن وارد است.

بزودی مشاهده می شود که، همانند آزمایش اصلی مایکلسون پیرسون، نتایج خام سایر ژیروسکوپ ها نیز متناقض است و نتایج ناشی از چرخش میله کوتاه هستند. دستگاه تحت تأثیر تأثیراتی قرار می گیرد که چرخش زمین نیستند.

ژیروسکوپ هواپیما – Aircraft gyroscope

اگر اثراتی که از منابع ناشناخته در آزمایش وجود داشته باشند، پس محتمل است اینگونه بیان شود که امکان تعیین اثر از چه پدیده هایی وجود ندارد. این نتایج نوسان میتواند ناشی از پدیده های روزانه دیگری باشد که دستگاه را تحت تأثیر قرار می دهند . ویکی پدیا می گوید:

“آزمایش مایکلسون گیل یک تداخل سنج حلقه ای بسیار بزرگ بود ”

ژیروسکوپ لیزری حلقه ای و چرخش زمین ؟!
ژیروسکوپ لیزری حلقه ای هانی ول

از مقاله ای با عنوان ارزیابی عملکرد ژیروسکوپ لیزری حلقه ای مینیاتوری با کد Honeywell GG1308، داده های خامی را پیدا می کنیم که شامل مقدار ونسبت زمین است.

شکل زیر نمایش های گرافیکی از خروجی های خام معمولی ژیروسکوپی را نشان می دهد.

گروه نمودارهای (a) از طریق (e) تعداد RLG را نشان می دهند و پارامترهای آنالوگ برای یک تست حرکت اریب هستند که شامل اندازه زمین محلی با استروبینگ در 10 ثانیه اسمی هستند. قسمت اولیه ردیابی ها ، حالت گذرای روشن بودن RLG را نشان می دهد که زمان نشستن RLG آن تقریبا یک دقیقه است. باید توجه داشت که بیش از پنج دقیقه طول می کشد تا دما و کنترل کننده PLC ته نشین شود. سه تغییر جهت PLC زمان لازم است تا در طول این زمان دمای روشن رخ می دهد. گرچه دمای RLG در بهتر از 0.1 0.1 درجه سانتیگراد کنترل میشود، که در شکل زیر نشان داده شده است اما پس از روشن شدن ، دمای داخلی RLG قبل از ته نشینی 4 تا 4.5 درجه سانتیگراد افزایش می یابد“.

ژیروسکوپ لیزری حلقه ای و چرخش زمین ؟!
MEMS ژیروسکوپ ارتعاشی میکرو الکترومکانیکی

به طور مشابه ، داده های خام بخش 4.1 مقاله ای با عنوان اندازه گیری سرعت چرخش زمین با استفاده از ژیروسکوپ MEMS کم هزینه هستند ، که نوع دیگری از ژیروسکوپ برای تشخیص چرخش زمین می باشند را نشان می دهد که داده های خام آن متناقض و پر از نویز هستند. تحلیل چرخش زمین از نویز خارج شده است.

“در زمان اندازه گیری ها ، ژیروسکوپ روی زمین ثابت بود. محور حساس مثبت آن موازی با صفحه افقی محلی بود. کل زمان جمع آوری اطلاعات این آزمایش تقریبا به 61 ساعت می رسد. داده های خام جمع آوری شده مستقیم از سنسور در شکل زیر به عنوان تابعی از زمان نشان داده شده است“.

ژیروسکوپ لیزری حلقه ای و چرخش زمین ؟!

اگر کسی بخواهد مستقیماً نتیجه بگیرد که حرکت یا نوسان به دلیل چرخش زمین است، باید بیشتر داده هایی که شامل چرخش زمین از جهت فرض شده خود به طرف عقب هستند را اندازه بگیرد. در حقیقت، نویز دیده شده توسط اثرات دیگری ایجاد می شود که چرخش زمین نیستند و این نتایج را حاصل می کنند. چرخش زمین فقط از طریق تجزیه و تحلیل نویزبا یک الگوریتم تفسیر و بیرون کشیده می شود. چرخش زمین از طریق تفسیر نویز است.

طبق تفسیر مدل زمین کروی، زمین در حال چرخش است و نتایجی سازگار را می دهد. مکانیزم های ثانویه دیگری نیز وجود دارند که نتایج را اصلاح میکنند. با توجه به برد مشاهده شده، این مکانیزم های ثانویه نیز به نوعی با سرعت چرخش زمین در اتباط هستند. از این رو مکانیزم های مرموز و ناشناخته هستند که چرخش زمین به طور غیر مستقیم همراه با الگوریتمی از سر و صدا و نویزخارج می شوند.

متناوباً، ما میتوانیم این را به عنوان مکانیزمی که باعث ایجاد چنین طیف وسیعی از نتایج می شود و مربوط به دوره روزانه خورشید، جزر و مد یا اجرام آسمانی است که بر فراز زمین حرکت می کنند، تفسیر کنیم. آیا این منطقی نیست که یک دستگاه بسیار حساس بتواند نوسان پس زمینه جهان را به صورت نویز تشخیص دهد؟

این که آیا مکانیزم مد نظرمربوط به لرزه، فشار یا “اتر” باشد ، ما با شواهد مستقیم می دانیم که نتایج با مکانیزمی که در آزمایش وجود دارد دلیلی بر چرخش زمین نیست و قابل تغییر است.

ما باید فکر کنیم که آیا یک آزمایش ناسازگار چیزی را در علم به اثبات رسانده است؟ از آنجا که این آزمایش توسط اثرات کنترل نشده و غیرقابل کنترلی آلوده شده است که به شدت بر روی دستگاه تأثیر می گذارند، تنها می توان نتیجه گرفت که مشخص نیست که چه چیزی اندازه گیری می شود، چه اثراتی در آن نقش دارد و آیا حتی یک پایه ثابت در زیر همه اینها وجود دارد. نفی هر نتیجه گیری آماری این را نشان می دهد که این دستگاه مدارک تعیین کننده ای برای چرخش زمین نیست.

در حالی که آزمایشات ناسازگار به عنوان اثبات هر علت خاصی فاقد اعتبار است ، اما یک عامل بالقوه در ایجاد نویز در این دستگاه های بسیار حساس، اختلال لرزه ای ذاتی در محیط پس زمینه است. برخلاف چرخش زمین، اختلال لرزه ای یک پدیده ثابت نیست همانند دستگاه ژیروسکوپ لرزه نگاری.

رمز فایل، در صورت وجود :

درباره بهرام

بهرام
زمان خود را به بهتر کردن خود با مطالعه نوشته های دیگران اختصاص دهید. بنابراین شما به سادگی آنچه را بدست می آورید که دیگران سخت برای آن زحمت کشیده اند.

همچنین بررسی کنید:

آزمایش لیزر: زمین مسطح است

آزمایش لیزر: زمین مسطح است

آزمایش لیزر: در مطالب قبل به توضیح برخی از مهم ترین برهان های کرویت زمین …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 + بیست =

Translate »