آخرین مطالب

برچسب آرشیو

خورشید گرفتگی و نسبیت عام

خورشید گرفتگی و نسبیت عام: مدت هاست کیهان شناسی و نجوم مدرن با پنهان کردن اختلاف نظرات مختلف در رابطه با بزرگترین تئوری های کیهان شناسی سعی در نشان دادن جو مثبت ماجرا دارد و ادعا میکند تمامی دانشمندان و فیزیک دانان اصرار بر درستی تئوری های کیهان شناسی دارند …

ادامه مطلب / Read more
Translate »