آخرین مطالب

برچسب آرشیو

کدام اول خلق شد، آسمان ها یا زمین ؟

کدام اول خلق شد، آسمان ها یا زمین ؟

آغاز خلقت، آسمانها و زمین را آب، سپس زمین و سپس آسمان را آفرید، آن را برافراشت و آن را هفت آسمان قرار داد. به نام پروردگاری که آیات رحمتش را بر برترین بندگانش نازل کرد. تا فرزندان آدم به سوی نیکی و رستگاری رهنمون شوند. به نام او که …

ادامه مطلب / Read more
Translate »