آخرین مطالب

برچسب آرشیو

انیشتین بزرگترین فریبکار تاریخ

آلبرت انیشتین بزرگترین فریبکار تاریخ

آلبرت انیشتین یکی از بزرگترین فریبکاران تاریخ علم که باعث و بانی اوضاع فعلی جهان است: حدود 80 سال پیش گروهی از دانشمندنما های فریبکار ان زمان به سرپرستی آلبرت انیشتین با ترکیب مفاهیم ریاضی، فیزیک و شیمی علم دروغینی به نام علم هسته ای خلق کردند و با وانمود …

ادامه مطلب / Read more
Translate »