آخرین مطالب

برچسب آرشیو

آنالما چیست؟

آنالما چیست؟

آنالما شکلی است به صورت عدد هشت لاتین کشیده که با ترسیم موقعیت دقیق، یا عکسبرداری از قرص خورشید (در یک قاب عکس) در فواصل زمانی یکسان و منظم طی یکسال (مثلا صبح جمعه هر هفته ساعت 5/7 صبح) به دست می آید. شکل ویژه آنالما نشان دهنده کشیدگی استوای …

ادامه مطلب / Read more
Translate »