آخرین مطالب

برچسب آرشیو

میدان الکتریکی

میدان الکتریکی

انرژی که این فراوانی اتر را جمع و نگه می دارد  (اگر در مورد بار مثبت صحبت کنیم) باید آنها را به سمت مرکز بار بکشاند. نوعی آنتی سیکلون است که سیستم فشار زیاد را تشکیل می دهد و هوا را به سمت مرکز سوق می دهد. به طور باورنکردنی …

ادامه مطلب / Read more
Translate »