آخرین مطالب

برچسب آرشیو

میدان مغناطیسی و میدان الکتریکی

میدان مغناطیسی و میدان الکتریکی

میدان مغناطیسی و میدان الکتریکی، دو نوع از انواع جریان هایی هستند که می توانند در محیط اتر وجود داشته باشند. آنها به عنوان جریان هایی از اتر (در محیط اتر) معرفی شده اند به دلیل اینکه، دارای جهت بخصوصی می باشند. همانطور که در شکل سمت چپ در زیر …

ادامه مطلب / Read more

قطب شمال و مرکز زمین

قطب شمال و مرکز زمین

قطب شمال بزرگترین راز آنهاست… قطب شمال که امروزه آن را می شناسیم مکانی بایر و با بادهای سرد، مزارع یخی و خرس های قطبی است. _از هر کجای زمین، قطب نما همیشه به این نقطه اشاره می کند _علم به این نتیجه رسیده است که مغناطیس توسط جریان های …

ادامه مطلب / Read more
Translate »