آخرین مطالب

برچسب آرشیو

نگاهی به فرضیه‌ی آینه بودن ماه

نگاهی به فرضیه‌ی آینه بودن ماه

فرض بر این هست که کوکب ماه مانند یک آینه بر فراز زمین قرار دارد در ابتدا بیان می شود که کواکب 7 تا هستند و آسمان ها 7 تا هستند و در هر آسمان یک کوکب وجود دارد و کوکب ماه تنها کوکبی هست که داخل گنبد/آسمان اول وجود …

ادامه مطلب / Read more
Translate »