آخرین مطالب

برچسب آرشیو

نیمه عمر مواد رادیواکتیو

نیمه عمر مواد رادیواکتیو

یک مورد دیگر که درباره نیمه عمر مواد رادیواکتیو قابل درک نیست این است که ادعا میکنند بوسیله نیمه عمر این مواد سن خیلی چیزها را تعیین میکنند. مثلا” میگویند یک موجود تا وقتی زنده است نسبت کربن رادیواکتیو به کربن معمولی ان مقدار ثابت و مشخصی است و وقتی …

ادامه مطلب / Read more
Translate »