آخرین مطالب

برچسب آرشیو

بررسی دیدگاه گذشتگان، چه کسی گفت کره زمین ؟

چه کسی گفت کره زمین ؟ امروزه وقتی در یک گروه، در جمعی از دوستان یا حتی برای شخصی از زمین تخت حرف میزنید، حتما این سوال به ذهنشان خطور کرده که کرویت زمین چه ربطی به ناسا و سازمان های فضایی دارد؟ هزاران سال قبل اراتستن اثبات کرد زمین …

ادامه مطلب / Read more
Translate »