آخرین مطالب

برچسب آرشیو

انحنای نور

انیشتین اظهار داشت که نور تحت تأثیر اجرام بزرگ، که فضا-زمان را منحنی می کند خم می شود. آیا نور واقعا دچار انحنا است؟ چگونه می توانیم این ایده را در مورد زمین مسطحی که گرداب اتر بر روی آن می چرخد ، توضیح دهیم؟ ما فکر می کنیم این …

ادامه مطلب / Read more

بوزون هیگز و اترون ها

بوزون هیگز و اترون ها

با توجه به اترون ها، بوزون هیگز یک موضوع جالب است. موضوعی که در این بخش مطرح میکنیم ادامه موضوع مربوط به اتر می باشد. همانطور که قبلا نیز گفتیم، اترون ها پایه اصلی مواد هستند. آنها هنگامی که با هر نوع خلل یا چیز درحال حرکت در فضا زمان …

ادامه مطلب / Read more
Translate »