آخرین مطالب

برچسب آرشیو

سرعت ستارگان

سرعت ستارگان

همانطور که در (مقاله پایستگی انرژی) گفته شد، ماهواره ها دارای دو نیروی متفاوت هستند، یکی گرانش و دیگری گریز از مرکز. این بدین معناست که هرچه ماهواره نزدیک تر به زمین درحال چرخش باشد، باید سریعتر حرکت کند تا بر گرانش غلبه کند. برای توصیف بهتر این ایده ما …

ادامه مطلب / Read more

اثر داپلر – شیفت داپلر

اثر داپلر (یا شیفت داپلر) توسط کریستین داپلر در سال 1842 کشف شد. این اثر هنگامی اتفاق می افتد که منبع انتشار موج از ناظر دور یا به ناظر نزدیک شود. هنگامی که منبع نزدیک می شود ، امواج فشرده می شوند و هنگامی که منبع دورتر می شود ،امواج …

ادامه مطلب / Read more
Translate »