آخرین مطالب

برچسب آرشیو

همه سیارات کروی هستند

همه سیارات کروی هستند

تمام سیارات شناخته شده در آسمان شب کروی هستند. چرا باید زمین را تافته جدا بافته در نظر بگیریم؟ البته که درست است ، سیارات رصد شده در آسمان شب همگی کروی شکل هستند. مشاهدات این را به ما اثبات می کند (به جز کوکب ماه!). اما باید در نظر …

ادامه مطلب / Read more

چگونگی تاثیر اتر بر اجرام آسمانی در زمین تخت

معنا، مفهوم و علت گرانش را شاید بتوان در اتر جستجو کرد، این نظریه را بررسی می کنیم: این یک گرداب قدرتمند است که تمام سیارات را تحت فشار قرار می دهد که همانند گرانش است. این گرداب نیروی قدرتمندی را در سراسر زمین مسطح ایجاد می کند. گردابی عامل …

ادامه مطلب / Read more

آنالیز چرخش اتمسفر (2)

آنالیز چرخش اتمسفر (2)

بگذارید حرکت مارپیچی گردباد ها، طوفان ها، تند باد ها و.. را به کل اتمسفر تعمیم دهیم. تصور این است که زمین درحال چرخش، در سطح خود درست در امتداد هوا کشیده میشود. مطالعه » آنالیز چرخش اتمسفر قسمت اول. مدل متعارف: گردش جهانی جریان هوا را می توان در …

ادامه مطلب / Read more
Translate »