آخرین مطالب

برچسب آرشیو

برهان تغییر آسمان (3)

برهان های کرویت زمین

این برهان بیان میکند که آسمان با تغییر مکان و افق، دچار تغییر میشود. به عنوان مثال زمانی که شما در نیمه شمالی آمریکا هستید، تصویر متفاوتی از آسمان نسبت به نیمه جنوبی آمریکا میبینید و زمانی که به نیمه جنوبی آمریکا سفر کردید، متوجه تغییر آسمان خواهید شد. این …

ادامه مطلب / Read more
Translate »