آخرین مطالب

برچسب آرشیو

چند واقعیت از فریب در جاذبه و قانون گرانش

چند واقعیت (بهتر است بخوانید تناقضات مدل کروی) از فریب در جاذبه و قانون گرانش – همه ما قانون را تصویب شده میدانیم اما جاذبه زمین در مدرسه یاد داده اند چطور؟. اما به غیر از اطلاعاتی که در ذهنمان گذاشته شده است، ما واقعاً در مورد جاذبه چه می …

ادامه مطلب / Read more
Translate »