آخرین مطالب

برچسب آرشیو

حقیقت در مورد زمین مسطح

حقیقت در مورد زمین مسطح

زمین مسطح است یا کروی؟ حقیقت در مورد زمین مسطح اگر این اولین باری است که در مورد صاف بودن زمین می شنوید، اولین واکنش شما مطمئناً مانند اکثر مردم اینگونه خواهد بود: شوک، خنده، تمسخر و اغلب اجتناب. اما در واقعیت، واقعیت یک زمین مسطح بسیار سریع مانند آتش …

ادامه مطلب / Read more
Translate »