آوریل 6, 2022

حالت Zero-G یا جاذبه صفر

در تصویر سمت چپ تصاویر/ویدئو هایی هست که در استودیو ساخته شده و در تصویر سمت راست در پرواز های 45 درجه ثبت شده اند. چرا اسپری یا تافت مو؟ بصورت کلی اگر جاذبه صفر ایجاد بشه باید شما اولاً داخل یک محفظه باشید دوماً یا از کمان های سهموی استفاده کنید و یا زاویه…