آخرین مطالب

برچسب آرشیو

انحراف اجسام در حال سقوط – مروری بر بخشی از تفکر کروی گرایان

مروری بر بخشی از تفکر کروی گرایان » “سقوط اجسام از مکان‌های مرتفع دلیل دیگری بر چرخش روزانه زمین است. با این حرکت هر چیزی که روی زمین است دایره‌ای را توصیف می‌کند که به نسبت بزرگ‌تر شدن جسم از سطح بالاست و همانطور که همه چیز به دور حرکت …

ادامه مطلب / Read more
Translate »