آخرین مطالب

برچسب آرشیو

ریاضیات نسبیت

ریاضیات نسبیت

نسبیت گرایان ادعا میکنند که تئوریشان با ریاضیات قوی ای پشتیبانی میشود. بیایید با هم نگاهی به ریاضی عجیب و غریبی که نسبیت گرایان به آن افتخار میکنند بیاندازیم. افزایش سرعت نسبیتی: دو چارچوب مرجع A و B را تصور کنید.همچنین چارچوب B (ناظر B) را تصور کنید که در …

ادامه مطلب / Read more
Translate »