آخرین مطالب

برچسب آرشیو

ایزوتروپی و نسبیت

ایزوتروپی و نسبیت

ایزوتروپی، یکنواختی در همه جهت ها است. بنابراین در این بحث، شما یک تحقیق مختصر در مورد اصل الكمی (کیمیاگری) قدیمی پیدا خواهید كرد. در جهان ما یکنواختی در همه جا قابل رویت است. بنابراین از هر موقعیتی یکسان به نظر میرسد. به منظور توضیح این واقعیت، انیشتین به تئوری …

ادامه مطلب / Read more
Translate »