آخرین مطالب

برچسب آرشیو

توضیح قطب ها و چرخش ستارگان در زمین تخت

قطب ها و چرخش ستارگان

مسیر چرخش ستارگان در مدل دو قطبی زمین تخت  در این پست به توضیح مختصر قطب ها و چرخش ستارگان در زمین تخت  پردازیم. این مقاله احتمالا در آینده آپدیت شود. کروی گرایان مدعی اند که گردش ستارگان حول محور شمالی و حول محور جنوبی اثباتی برای کرویت زمین است …

ادامه مطلب / Read more
Translate »