آخرین مطالب

برچسب آرشیو

کلون – آن ها شبیه سازی ما هستند

کلون

آنها شبیه ما هستند، مانند ما صحبت می کنند، حتی به نظر میرسد مانند ما فکر می کنند، اما آنها شبیه انسان نیستند. تکرار های بیولوژیکی کامل، آیا آنها به زودی در میان ما زندگی می کنند؟ به گفته برخی از محققان، آنها در حال حاضر هستند. افشاگران متعدد شهادت …

ادامه مطلب / Read more

کلون (هومونکولوس) موجودات و انسان های شبیه سازی شده

کلون

کلون ، شبیه‌سازی انسانی یا کلون‌سازی انسانی (تولید مثل غیر جنسی) روشی است که در آن جنین انسان برای تحقیق در آزمایشگاه شبیه‌سازی می‌شود. در این روش پس از گذشت حدود پنج روز از شکل گیری نطفه، سلول‌های بنیادی برای شبیه سازی یا آزمایش برداشته می‌شود این سلولها تقریباً توانایی …

ادامه مطلب / Read more

کلون – موجودات و انسان های شبیه سازی شده

کلون

کلون ، شبیه‌سازی انسانی یا کلون‌سازی انسانی (تولید مثل غیر جنسی) روشی است که در آن جنین انسان برای تحقیق در آزمایشگاه شبیه‌سازی می‌شود. در این روش پس از گذشت حدود پنج روز از شکل گیری نطفه، سلول‌های بنیادی برای شبیه سازی یا آزمایش برداشته می‌شود این سلولها تقریباً توانایی …

ادامه مطلب / Read more
Translate »