آخرین مطالب

برچسب آرشیو

درک بهتر آزمایش ساگناک

درک بهتر آزمایش ساگناک

در 1913 ساگناک یک آزمایش ساده از عبور نور در جهات مخالف بدور یک میز را انجام داد و بازترکیب آن ها تداخلی در حاشیه ایجاد کرد سپس او کل میز را 2 بار در ثانیه چرخاند و یافت که حاشیه تغییر یافته است! این نتیجه بسیار مهمی در علم …

ادامه مطلب / Read more
Translate »