آخرین مطالب

برچسب آرشیو

آنالیز چرخش اتمسفر

آنالیز چرخش اتمسفر

هرچند در مطالب قبل اثبات کردیم که زمین نمیتواند چرخشی داشته باشد و اتمسفر نیز به همان نسبت چرخشی ندارد، اما تصمیم بر این است که بصورت کامل و دقیق تر ادعای چرخش اتمسفر زمین را زیر ذره بین ببریم. متأسفانه اعتراض افراد آکادمیک به این موضوع، به بهانه قانون …

ادامه مطلب / Read more
Translate »