آخرین مطالب

برچسب آرشیو

ماهیت واقعی نور

حتما باید از فیزیک کوانتومی بدانید که نور طبیعت دوگانه دارد. هم رفتار موج مانند دارد و هم ذره ای. آنها در مدرسه به ما آموختند که نور موجی است که در فضای خالی یا دیگر محیط های فیزیکی منتشر میشود و از ذرات بدون جرم تشکیل شده است که …

ادامه مطلب / Read more
Translate »