آگوست 2, 2022

دوگانگی موج – ذره فیزیک کوانتوم

دوگانگی موج – ذره یک خاصیت نور هست که هر وقت خودش دلش بخواد به شکل موجی حرکت می نه و هر وقت هم دلش بخواد به شکل ذره حرکت می کنه که نیوتن میگفت نور از ذره هست و هویگنس می گفت نور از موج هست؛ و شما نمیتونید بگید که نور همیشه به…