آخرین مطالب

برچسب آرشیو

پایستگی انرژی

پایستگی انرژی

یک جسم در اطراف یک سیاره در تعادل بین دو نیرو قرار دارد: نیروی گریز از مرکز و نیروی گرانشی:     در این اینجا: Fc نیروی گریز از مرکز Fg نیروی گرانشی m1 جرم جسم در مدار m2 جرم سیاره v سرعت جسم در حین چرخش r فاصله جسم …

ادامه مطلب / Read more
Translate »