آخرین مطالب

برچسب آرشیو

قمه زنی وهن اسلام + قمه زنی حرام و بدعت است!

در مورد بحث قمه زنی که موجب وهن اسلام است و تذکر این نکته که یک حدیث و آیه قرآن در جهت استنباط به موضوع قمه زنی وجود ندارد این متن آماده شده است، این موضوع تکمیل خواهد شد… مطالب گردآوری شده توسط مدیر بهرام : بدون شک، برپایی مراسم …

ادامه مطلب / Read more
Translate »