آخرین مطالب

برچسب آرشیو

دروغی به نام ماده تاریک

دروغی به نام ماده تاریک

امروزه در مباحث کیهان شناسی بسیار درباره ماده تاریک میشنویم. ادعا های فروانی وجود دارد که ماده تاریک چه هست وچگونه کار میکند. برای مثال میتوان به سخنان میچیوکاکو در یک مصاحبه اشاره کرد: “باور کنید یا نه، تلسکوپ هابل طی سال ها نقشه هایی از چیزی که آن را …

ادامه مطلب / Read more
Translate »