آخرین مطالب

برچسب آرشیو

نقدی بر آپولو های ناسا / دروغ سفر به ماه – 2023

آپولو های ناسا

در ادامه مشکلات و تناقضات و دروغ های فراوان ناسا و ناسا پرستان برخی دیگر از تناقضات آپولو ها می پردازیم آپولو 17 را بررسی می کنیم؛ قبل از شروع “نقدی بر آپولو های ناسا / دروغ سفر به ماه – 2022” را مطالعه کنید: نقدی بر آپولو های ناسا …

ادامه مطلب / Read more
Translate »