می 2, 2022

دیجی کالا مگ – زمین تخت

در این مطلب به بررسی زمین تخت از نظر سایت مجله ای خبری دیجی کالا (دیجی کالا مگ) ساخته شده توسط مهدی حبیبیان می پردازیم. در اولین اشکال مطلب این وب سایت هنوز تفاوت گرد و کروی رو نمی دونه زمین در مدل مسطح، گرد هست و تخت یعنی عنوان اصلی مطلب دقیقاً حرف ما…