آخرین مطالب

برچسب آرشیو

کلون – آن ها شبیه سازی ما هستند

کلون

آنها شبیه ما هستند، مانند ما صحبت می کنند، حتی به نظر میرسد مانند ما فکر می کنند، اما آنها شبیه انسان نیستند. تکرار های بیولوژیکی کامل، آیا آنها به زودی در میان ما زندگی می کنند؟ به گفته برخی از محققان، آنها در حال حاضر هستند. افشاگران متعدد شهادت …

ادامه مطلب / Read more
Translate »