آخرین مطالب

برچسب آرشیو

بوزون هیگز و اترون ها

بوزون هیگز و اترون ها

با توجه به اترون ها، بوزون هیگز یک موضوع جالب است. موضوعی که در این بخش مطرح میکنیم ادامه موضوع مربوط به اتر می باشد. همانطور که قبلا نیز گفتیم، اترون ها پایه اصلی مواد هستند. آنها هنگامی که با هر نوع خلل یا چیز درحال حرکت در فضا زمان …

ادامه مطلب / Read more
Translate »