ژوئن 24, 2022

وجود نداشتن خلأ در فضا

به نظر من خلأ در فضا وجود ندارد چرا؟ چون در واقعیت، طبق آزمایشات، شما نمی توانید فشار گاز یا خلأرا بدون ظرف ایجاد کنید. یعنی باید داخل محفظه این کار انجام بشه در فضا هم محفظه ای وجود نداره چون بر اثر بیگ بنگ فضا ایجاد شده (طبق نجوم کروی) و فاقد محفظه ای…