آخرین مطالب

برچسب آرشیو

منحنی زمین از هواپیما

منحنی زمین از هواپیما

بار دیگر به این پرسش باز میگردیم، آیا زمین میتواند مسطح باشد؟ با توجه به مطالبی که در صفحات گذشته خواندید، باید متوجه منظورمان از مسطح بودن زمین شده باشید. اگر در تمامی جهات در سطح اقیانوس ها، دریا ها و دریاچه ها، سطح آب مطابق با نتایج آزمایشات، مسطح …

ادامه مطلب / Read more
Translate »