آخرین مطالب

برچسب آرشیو

مهندسی و نقشه برداری – زمین تخت

مهندسی و نقشه برداری – زمین تخت / نقشه بردار ها، مهندسین و آرشیتکت ها هرگز ملزم به احتساب انحنای احتمالی زمین در پروژه های خود نیستند که خود سندی بر اثبات تخت بودن زمین است نه کروی بودن آن. کانال ها و خطوط ریلی مایل ها بدون احتساب هیچ …

ادامه مطلب / Read more
Translate »