آخرین مطالب

برچسب آرشیو

فضا-زمان بجای اتر

ما در مطالب قبل، بطور علمی و دقیق توضیح دادیم که آزمایش مایکلسون مورلی بارها انجام شد اما نتوانست حرکت زمین را اندازه گیری کند. پس از آن اینشتین به این نتیجه رسید که ایده اتر را با نظریه نسبیت خاصش حذف کند. با این حال برای حل این مشکلاتی …

ادامه مطلب / Read more
Translate »