آخرین مطالب

برچسب آرشیو

میدان مغناطیسی و میدان الکتریکی

میدان مغناطیسی و میدان الکتریکی

میدان مغناطیسی و میدان الکتریکی، دو نوع از انواع جریان هایی هستند که می توانند در محیط اتر وجود داشته باشند. آنها به عنوان جریان هایی از اتر (در محیط اتر) معرفی شده اند به دلیل اینکه، دارای جهت بخصوصی می باشند. همانطور که در شکل سمت چپ در زیر …

ادامه مطلب / Read more

اتر – Ether

ether اتر

تئوریهای متعددی تا کنون معرفی شده اند ماهیت پدیده های مختلفی نظیر “نور”، “گرانش”، “میدان مغناطیسی”، “میدان الکتریکی”، “الکتریسیته”، “زمان”، “فضا”، “انرژی”، “ماده” و… را توضیح می دهند. این پدیده ها مستقیما به وجود اتر وابستگی دارند. آنها به یکدیگر نیز وابسته هستند و بر روی یکدیگر اثر می گذارند. …

ادامه مطلب / Read more

دیامغناطیس

در این ویدیو می خواهم تاثیر دیامغناطیس را نشان دهم. دیامغناطیس به رفتار یک ماده برای ایجاد یک میدان مغناطیسی داخلی اشاره دارد که در جهت مخالف میدان مغناطیسی بیرونی است. این خاصیت همه ماده است. اما فقط در موادی قابل مشاهده است که دیامغناطیس با پارامغناطیس (تقویت میدان بیرونی …

ادامه مطلب / Read more
Translate »