آخرین مطالب

برچسب آرشیو

فضا-زمان بجای اتر

ما در مطالب قبل، بطور علمی و دقیق توضیح دادیم که آزمایش مایکلسون مورلی بارها انجام شد اما نتوانست حرکت زمین را اندازه گیری کند. پس از آن اینشتین به این نتیجه رسید که ایده اتر را با نظریه نسبیت خاصش حذف کند. با این حال برای حل این مشکلاتی …

ادامه مطلب / Read more

پایستگی انرژی

پایستگی انرژی

یک جسم در اطراف یک سیاره در تعادل بین دو نیرو قرار دارد: نیروی گریز از مرکز و نیروی گرانشی:     در این اینجا: Fc نیروی گریز از مرکز Fg نیروی گرانشی m1 جرم جسم در مدار m2 جرم سیاره v سرعت جسم در حین چرخش r فاصله جسم …

ادامه مطلب / Read more
Translate »