سپتامبر 27, 2022

دجال یا شیطان و جان وایتساید پارسونز / (وایتساید پارسونز ملعون پدر موشکی که یک شیطان پرست و از دوستان الیستر کرولی لعنت الله علیه بود)

جان وایتساید پارسونز (نام در زمان تولد مارول وایتساید پارسونز زاده: ۲ اکتبر ۱۹۱۴ وفات: ۱۷ ژوئن ۱۹۵۲) که به صورت معمول به نام جک پارسونز  شناخته می‌شود یک مهندس موشک، شیمیدان و ساحر تلمایی آمریکایی بود. او در گسترش موشک نقش بسیار مهمی داشت و اولین کسی بود که از سوخت جامد به عنوان…

دسامبر 8, 2021

سوخت خورشید و اکسیژن

سوخت خورشید و اکسیژن: اکسیژن برای سوختن جسمی در فرایند شیمیایی (یک سوختن بصورت استاندارد) هست برای همین نیاز به اکسیژن نیست. خورشید برای سوختن از اکسیژن استفاده نمی کند، اکسیژن تمام نمی شود. سوختن خورشید احتراق شیمیایی نیست. همجوشی هسته ای است. خورشید را به عنوان یک آتش سوزی غول پیکر تصور نکنید. این…