آخرین مطالب

برچسب آرشیو

مکانیک آماری آنتروپی و قانون دوم ترمودینامیک

در ابتدا بیان کردیم که در فضا خلأ وجود نداره حالا فرض محال رو بر این میگیریم که اگر طبق تعریف کرویت وجود داشته باشد جو زمین از بین میرود. وجود نداشتن خلأ در فضا همچنین در مطلب (وجود نداشتن خلأ در فضا) لینک پیوست قانون سوم نیوتن را مطالعه …

ادامه مطلب / Read more
Translate »