آخرین مطالب

برچسب آرشیو

ایزوتروپی و نسبیت

ایزوتروپی و نسبیت

ایزوتروپی، یکنواختی در همه جهت ها است. بنابراین در این بحث، شما یک تحقیق مختصر در مورد اصل الكمی (کیمیاگری) قدیمی پیدا خواهید كرد. در جهان ما یکنواختی در همه جا قابل رویت است. بنابراین از هر موقعیتی یکسان به نظر میرسد. به منظور توضیح این واقعیت، انیشتین به تئوری …

ادامه مطلب / Read more

مرگ نسبیت انیشتین

مرگ نسبیت انیشتین

انیشتین علنا از اصل عدم قطعیت هایزنبرگ و مکانیک کوانتوم انتقاد کرد. اما مکانیک کوانتوم، وابسته به چیزی بیشتر از تجزیه و تحلیل آماری، در تحلیل و پیش بینی تأثیرات جهان زیر اتمی موفقیت منطقی داشت و بنابراین مخالفت انیشتین کم و بیش یک مبارزه باخت محسوب می شد. انیشتین …

ادامه مطلب / Read more

جی پی اس (GPS) و تئوری نسبیت

جی پی اس (GPS) و تئوری نسبیت

امروزه بحث های زیادی وجود دارد که ماهواره های موقعیت یابی جهانی جی پی اس (GPS)، نسبیت خاص و عام را اثبات میکند. ادعا می شود که GPS بر اساس چرخش زمین به دور خود و به دور خورشید برنامه ریزی میشود. اما حقیقت این است که نسبیت خاص و …

ادامه مطلب / Read more

نقدی بر نظریه نسبیت

نقدی بر نظریه نسبیت

در اوایل قرن ۲۰ ، به منظور حفظ مدل خورشید مرکزی از نتایج آزمایشات مایکلسون-مورلی، مایکلسون-گیل، جرج ایری، سایناک و دیگران که درحال مرگ بود ، آلبرت انیشتین نسبیت خاص را ابداع کرد که به نوعی یک تجدید نظر درباره درک ما از جهان بود که به طور فلسفی اتر …

ادامه مطلب / Read more

نسبیت، مه بانگ و مکانیک کوانتوم

نسبیت، مه بانگ و مکانیک کوانتوم

نظریه مه‌بانک یا بیگ بنگ اعلام می کنه که همه چیز یهویی و بدون دلیل و شانسی درست شده در مقابل مکانیک کوانتوم برعکس این رو میگه و نسبیت عام هم میگه گرانش در اثر خمیدگی فضا زمان بوجود میاد در صورتی که خطی بودن توسط برخی ستاره شناسان به …

ادامه مطلب / Read more

آزمایش ادینگتون ۱۹۱۹ و نسبیت عام

آزمایش ادینگتون ۱۹۱۹ و نسبیت عام / مدت هاست کیهان شناسی و نجوم مدرن با پنهان کردن اختلاف نظرات مختلف در رابطه ها بزرگترین تئوری های کیهان شناسی سعی در نشان دادن جو مثبت ماجرا دارد و ادعا میکند تمامی دانشمندان و فیزیک دانان اصرار بر درستی تئوری های کیهان …

ادامه مطلب / Read more
Translate »