آخرین مطالب

برچسب آرشیو

رد نظریه جاذبه نیوتنی

رد نظریه جاذبه نیوتنی

برخی از افراد می گویند که به راحتی می توانند قانون گرانش نیوتنی (جاذبه نیوتنی) را بر اساس یک آزمایش ساده که می توانید در خانه انجام دهید اثبات کنند. در وهله اول، شما نیاز به یک محیط مایع (آب) دارید. اگر دو شی را روی آب بگذارید و آنها …

ادامه مطلب / Read more
Translate »