آخرین مطالب

برچسب آرشیو

زمین تخت اسلامی دو قطبی با مرکزیت کعبه

نقشه زمین تخت اسلامی

چند نفر به نزد پیامبر رفتند و ... یکی از ایشان پرسید: برای چه کعبه، کعبه نامیده شده است؟حضرت فرمودند: «زیرا در وسط دنیا واقع شده است»

ادامه مطلب / Read more
Translate »